Mikołajkowy prezent dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczych, resocjalizacyjnych i leczniczych

Z okazji zbliżających się Mikołajek zachęcam Was do przekazania znajdującej się w Waszej okolicy placówce opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej lub leczniczej dla dzieci i młodzieży daru w postaci książki, zabawki, gry planszowej lub komputerowej, sprzętu sportowego, komputerowego lub turystycznego, instrumentu muzycznego, a także innych przydatnych rzeczy, z przeznaczeniem do korzystania z nich przez ogół wychowanków.

 

Rodzaje placówek, za którymi można się rozejrzeć (dane teleadresowe niektórych z nich mogą się znajdować na stronie internetowej miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej):

 

 • placówki wsparcia dziennego (placówki opiekuńcze, socjoterapeutyczne, terapeutyczne, świetlice, koła zainteresowań, kluby, ogniska wychowawcze)

 • domy dziecka i domy małego dziecka

 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne

 • ośrodki adopcyjne

 • pogotowia opiekuńcze (całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego)

 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne

 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 • specjalne ośrodki wychowawcze

 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii

 • policyjne izby dziecka

 • ośrodki kuratorskie

 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze

 • schroniska dla nieletnich

 • zakłady poprawcze

 • szpitale dziecięce

 • domy pomocy społecznej

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze

 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze

 • zakłady rehabilitacji leczniczej

 • hospicja

 • ośrodki leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży

 • domy samotnych matek

 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 

Jeśli ktoś zna jakieś dodatkowe rodzaje placówek to będę wdzięczny za ich dopisanie.

Z racji upłynięcia daty 6 grudnia zachęcam do złożenia podobnego daru “pod choinkę”.