Mikrotik - Firewall - Connections


(Luc3k) #1

Mam pytanie: czy da się jakoś skonfigurować Mikrotika, aby w miejscu IP -> Firewall -> Connections router rozwiązywał nazwy i prezentował połączenia w formie rozwiązanych nazw dns?


(roobal) #2

Nie ma takiej opcji. Mogłoby to zbyt mocno obciążać router. Jeśli znasz źródłowy lub docelowy adres, zawsze możesz sobie to wyfiltrować.