Millennium


(Krzysiel) #1

Jak pominąć ten ekran w Windows Millennium. ??

1.jpg


(inż. Piniol) #2

Mój komputer -> Panel Sterowania -> Sieć

i w polu "Logowanie do sieci podstawowej" wybierasz "Logowanie Windows"


(Spox5) #3

... I po ponownym uruchomieniu systemu klikasz Anuluj. Okno więcej się nie pokaże.


(Tomek Zamlynny) #4

i usuń plik z C:\windows*.pwl