Minimal Gentoo-12.1 nie wykrywa sieci


(Equimanthorn) #1

próbuję wykryć się za pomocą skryptu net-setup. niestety nie udaje się przy zastosowaniu przełącznika eth0 pokazują jakąś nieznaną mi kartę sieciową. przy zastosowaniu przełącznika wlan0 widzi moją kartę bezprzewodową w laptopie, lecz nie jestem w stanie podłączyć się do sieci. wpisując adresy IP i bramy sieciowej itd nie uzyskuję połączenia. mam router, linksys który rozprowadza sygnał na dom. ping zgłasza info o nieznanym hoście.


(roobal) #2

Przede wszystkim, jaką masz kartę sieciową. Pokaż wynik polecenia.

lspci -v

Pozdrawiam!


(Equimanthorn) #3

z poziomu innego linuksa

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 03)

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, fast devsel, latency 0

    Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0a <?>


00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 PCI Express Root Port (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])

    Flags: bus master, fast devsel, latency 0

    Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0

    I/O behind bridge: 00002000-00002fff

    Memory behind bridge: d2000000-d4ffffff

    Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000cfffffff

    Capabilities: [88] Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Capabilities: [80] Power Management version 3

    Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-

    Capabilities: [a0] Express Root Port (Slot+), MSI 00

    Kernel driver in use: pcieport


00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16

    I/O ports at 1800 [size=32]

    Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21

    I/O ports at 1820 [size=32]

    Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 20 [EHCI])

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18

    Memory at d5404000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]

    Capabilities: [50] Power Management version 2

    Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0

    Kernel driver in use: ehci_hcd


00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 45

    Memory at d5400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]

    Capabilities: [50] Power Management version 2

    Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+

    Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00

    Kernel driver in use: snd_hda_intel


00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])

    Flags: bus master, fast devsel, latency 0

    Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=03, sec-latency=0

    I/O behind bridge: 00003000-00003fff

    Memory behind bridge: d5000000-d50fffff

    Prefetchable memory behind bridge: 00000000d5700000-00000000d59fffff

    Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00

    Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-

    Capabilities: [90] Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Capabilities: [a0] Power Management version 2

    Kernel driver in use: pcieport


00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])

    Flags: bus master, fast devsel, latency 0

    Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=05, sec-latency=0

    I/O behind bridge: 00005000-00005fff

    Memory behind bridge: d5100000-d51fffff

    Prefetchable memory behind bridge: 00000000d5500000-00000000d56fffff

    Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00

    Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-

    Capabilities: [90] Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Capabilities: [a0] Power Management version 2

    Kernel driver in use: pcieport


00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])

    Flags: bus master, fast devsel, latency 0

    Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=07, sec-latency=0

    I/O behind bridge: 00004000-00004fff

    Memory behind bridge: d6000000-d7ffffff

    Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000d1ffffff

    Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00

    Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-

    Capabilities: [90] Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Capabilities: [a0] Power Management version 2

    Kernel driver in use: pcieport


00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23

    I/O ports at 1840 [size=32]

    Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19

    I/O ports at 1860 [size=32]

    Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18

    I/O ports at 1880 [size=32]

    Kernel driver in use: uhci_hcd


00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 20 [EHCI])

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23

    Memory at d5404400 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]

    Capabilities: [50] Power Management version 2

    Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0

    Kernel driver in use: ehci_hcd


00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3) (prog-if 01 [Subtractive decode])

    Flags: bus master, fast devsel, latency 0

    Bus: primary=00, secondary=08, subordinate=08, sec-latency=0

    Capabilities: [50] Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519


00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03)

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, medium devsel, latency 0

    Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>


00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA IDE Controller (rev 03) (prog-if 80 [Master])

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 19

    I/O ports at 01f0 [size=8]

    I/O ports at 03f4 [size=1]

    I/O ports at 0170 [size=8]

    I/O ports at 0374 [size=1]

    I/O ports at 18e0 [size=16]

    I/O ports at 18d0 [size=16]

    Capabilities: [70] Power Management version 3

    Kernel driver in use: ata_piix


00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 03)

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: medium devsel, IRQ 19

    Memory at d5300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]

    I/O ports at 1c00 [size=32]

    Kernel driver in use: i801_smbus


01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G84 [GeForce 8600M GT] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10

    Memory at d4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]

    Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]

    Memory at d2000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32M]

    I/O ports at 2000 [size=128]

    Expansion ROM at [disabled]

    Capabilities: [60] Power Management version 2

    Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+

    Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00


02:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 13)

    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c519

    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 44

    Memory at d5000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]

    I/O ports at 3000 [size=256]

    [virtual] Expansion ROM at d5700000 [disabled] [size=128K]

    Capabilities: [48] Power Management version 3

    Capabilities: [50] Vital Product Data

    Capabilities: [5c] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+

    Capabilities: [e0] Express Legacy Endpoint, MSI 00

    Kernel driver in use: sky2


04:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)

    Subsystem: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 46

    Memory at d5100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

    Capabilities: [c8] Power Management version 2

    Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+

    Capabilities: [e0] Express Legacy Endpoint, MSI 00

    Kernel driver in use: iwl3945

dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam


(roobal) #4

Z tego co widzę, moduł dla karty został załadowany. Co pokazuje polecenie?

iwlist wlan0 scan

Pozdrawiam!


(Babciastefa) #5

Podepnij laptopa pod kabel sieciowy i zainstaluj wicd , wykonaj:

rc-update add wicd default

/etc/init.d/wicd start

wicd-curses