Minimalizacja gry

Non stop dochodzi do tego, że gra minimalizuje mi się do paska zadań. Coś stało się też z IE, zwiesza się przy załączaniu i być może to jest przyczyną problemów? W każdym razie proszę o sprawdzenie loga, bo kompletnie się na tym nie znam ;d

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:18:35, on 2007-07-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20544)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\VVSN\VVSN.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Save\Save.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

D:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Bit Lord 1.1\BitLord.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Program Files\Kolekcja Klasyki\Mafia\start.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\User\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GBB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VVSN] C:\Program Files\VVSN\VVSN.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] D:\Program Files\Steam\Steam.exe -silent

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9058328E-D583-4AD4-BF4D-C444B74E664D}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Jeśli dobrze pamiętam, to infekcję “SaveNow” usuwa samoczynnie ComboFix, choć może źle pamiętam.

W każdym razie i tak daj log z Combo** Fix**

…9) Log może być długi, więc zapisz go sobie gdzieś, a potem wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

Zobaczymy, czy ComboFix samoczynnie to usunął.

.

Zrobione

http://wklej.org/id/f3d64f1e09

Czy cos jeszcze trzeba będzie naprawiać w LOG’u , i czy ‘naprawi’ to mojego IE ?

Usuń Folder.

Opróżnij kosz i użyj ATF Cleaner w trybie awaryjnym.

Przeglądnij Optymalizacja i odchudzanie Windows XP

A gra nie za mocna na Twojego kompa? Sterowniki do grafy i DirectX 9 są?

Już wszystko okey, chociaż IE do tej pory się tnie. Korzystam z Firefoxa i lajt. A co do sprzętu to niedawno po modernizacji, grafa GF7600, więc z nim wszystko okey.