Mint 17.2 RC - Cinnamon działa w trybie renderowania programowego

W ostatnią sobotę zainstalowałem wersję rc Minta 17.2 ze środowiskiem Cinnamon. Początkowo wszystko było OK i nawet ten cynamon zaczął mi się podobać. Niestety, dzisiaj rano włączyłem laptop i zobaczyłem komunikat o tym, że Cinnamon działa w trybie renderowania programowego. Tak korzystać z kompa się nie da, bo obraz się przycina. Pomożecie jakoś to naprawić?

inxi -xF
System: Host: X54H Kernel: 4.0.4-ext73-40.4-k8 x86_64 (64 bit, gcc: 5.1.1) 
      Desktop: Cinnamon 2.6.8 Distro: Linux Mint 17.2 Rafaela
Machine: Mobo: ASUSTeK model: K54LY version: 1.0 Bios: American Megatrends version: K54LY.208 date: 12/21/2011
CPU: Dual core Intel Core i3-2330M CPU (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8782 
      Clock Speeds: 1: 800.335 MHz 2: 932.765 MHz 3: 800.851 MHz 4: 799.992 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] bus-ID: 01:00.0 
      X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.0hz 
      GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.6, 256 bits) GLX Version: 3.0 Mesa 10.7.0-devel (git-7173761 2015-06-21 trusty-oibaf-ppa) Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6400 Series] 
      driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1 
      Card-2: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 
      Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k4.0.4-ext73-40.4-k8
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet driver: atl1c ver: 1.0.1.1-NAPI port: 9000 bus-ID: 05:00.0
      IF: eth0 state: down mac: 54:04:a6:15:4e:09
      Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
      IF: wlan0 state: up mac: 94:39:e5:10:a8:17
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (55.9% used) 1: id: /dev/sda model: ST9500325AS size: 500.1GB temp: 29C 
Partition: ID: / size: 9.4G used: 5.0G (56%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 4.30GB used: 0.00GB (0%) fs: swap 
RAID: No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 58.0C mobo: N/A gpu: 54.0 
      Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A 
Info: Processes: 202 Uptime: 16 min Memory: 617.5/3925.1MB Runlevel: 2 Gcc sys: 5.1.0 
      Client: Shell (bash 4.3.11) inxi: 1.9.17

Masz może automatyczne aktualizacje? Masz polecenie snapper lub podobne? System plików na / to BTRFS i oddzielny home, a /boot na oddzielnej partycji lub subvolumen-ie?