Miranda IM - jak założyć 2 profile, jak zmienić tło?


(demisen) #1

Jak w Mirandzie ustawić dodatkowy profil ? Oraz jak zmienić tło ? Czy jest jakiś program do robienia skinów [grafikę umiem, ale chodzi o jakiś kreator, który to poskłada do kupy].


(goomish) #2

Najprościej - usuń (zmień nazwę) aktualnego profilu i uruchom M. Zostaniesz poproszony o utworzenie nowego profilu. Zamknij program, przywróć poprzednio "usunięty" profil (tak, że teraz będziesz miał dwa pliki .dat). Przy następnym (i kolejnych) uruchomieniu będziesz pytany o wybór profilu.

Nie ma. W zależności od tego jakiej wtyczki używasz tło aplikacji to albo obrazek, gradient kolorów albo skórka. W przypadku najnowocześniejszej, najbardziej bogato wyglądającej Clist Modern Layered skórka to po prostu definicja umieszczenia poszczególnych grafik, zapisana w pliku msf. Guide jak tworzyć skórki znajdziesz np. tutaj. Chociaż jest już trochę nieaktualny, nie zawiera np. sposobu tworzenia górnego paska narzędziowego.