MKS pokazuje trojany, których nie wykrywa avast

MKS cały czas pokazuje mi, że mam trojany, m.in. Rootkit.Win32.Agent.GK, Trojan-Proxy.Small.DU, Trojan-Spy.Banker.CMB i kilka innych. Jak się tego pozbyć? Które z wpisów usunąć lub zmodyfikować? Czy konieczne będzie formatowanie?

Z góry dziękuję za pomoc.

Makarek

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:36:39, on 2007-12-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

C:\WINDOWS\V0220Mon.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\WINDOWS\System32\KernelDrv.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\OrangeBs\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\OrangeBs\BusinessEverywhere.exe

C:\Program Files\OrangeBs\ComComp.exe

C:\Program Files\OrangeBs\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\FTCOMM~1\FTCOMM~1.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ldr.exe,C:\WINDOWS\system32\7z.exe,

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tvs] C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OBSWATCH] C:\PROGRA~1\OrangeBs\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVFX Engine] C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [V0220Mon.exe] C:\WINDOWS\V0220Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM\..\Run: [lanmanwrk.exe] C:\WINDOWS\System32\lanmanwrk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelDrv.exe] C:\WINDOWS\System32\KernelDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su2/CTL_V02002/ocx/15030/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A3EAFF2F-06B8-4678-BB1D-87BC35040B05}: NameServer = 217.116.100.66 217.116.100.65

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: TOSHIBA Application Service (TAPPSRV) - TOSHIBA Corp. - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe


--

End of file - 10308 bytes

Nie wiem czy to widać, ale na forum używamy polskiej pisowni.

Proszę więc edytować własnego posta i usunąć błędy

BTW.

Tytuł sam poprawiłem

O4 - HKLM\..\Run: [lanmanwrk.exe] C:\WINDOWS\System32\lanmanwrk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelDrv.exe] C:\WINDOWS\System32\KernelDrv.exe

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix

Poniżej log z Combo.

Czekam na dalsze instrukcje.

Dziękuję.

ComboFix 07-12-21.4 - Gorbi 2007-12-29 23:24:12.1 - NTFSx86

Running from: C:\ComboFix.exe

ADS - svchost.exe: deleted 25600 bytes in 1 streams.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

C:\WINDOWS\system32\36877.exe

C:\WINDOWS\system32\44659.exe

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-------\LEGACY_FCI

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-28 to 2007-12-30 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-12-29 20:58 . 2007-12-30 08:13 13,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\Dll.dll

2007-12-29 20:03 . 2007-12-29 20:03 1,478,778 --a------ C:\ComboFix.exe

2007-12-28 08:19 . 2007-12-28 08:19

2007-12-28 08:07 . 2007-12-28 08:07

2007-12-28 04:06 . 2007-07-09 14:11 584,192 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\rpcrt4.dll

2007-12-28 03:17 . 2006-12-07 07:40 2,362,184 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmvcore.dll

2007-12-28 03:00 . 2005-06-28 09:21 22,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe

2007-12-27 23:32 . 2007-12-27 23:32

2007-12-27 23:31 . 2007-12-27 23:31 812,344 --a------ C:\HJTInstall.exe

2007-12-27 23:07 . 2007-12-27 23:57 30,590 --a------ C:\WINDOWS\system32\pavas.ico

2007-12-27 23:07 . 2007-12-27 23:57 2,550 --a------ C:\WINDOWS\system32\Uninstall.ico

2007-12-27 23:07 . 2007-12-27 23:57 1,406 --a------ C:\WINDOWS\system32\Help.ico

2007-12-27 23:06 . 2007-12-30 08:02

2007-12-27 18:56 . 2007-12-28 18:02

2007-12-27 18:56 . 2007-12-27 18:56

2007-12-27 18:56 . 2007-12-30 08:11

2007-12-27 18:56 . 2007-10-18 00:16 79,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\iksyssec.sys

2007-12-27 18:56 . 2007-10-18 00:15 62,280 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\iksysflt.sys

2007-12-27 18:56 . 2007-10-18 00:14 41,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ikfilesec.sys

2007-12-27 18:56 . 2007-10-18 00:16 29,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\kcom.sys

2007-12-27 18:54 . 2005-09-23 08:29 626,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll

2007-12-27 18:47 . 2007-12-27 18:47 15,374,248 --a------ C:\sdstart.exe

2007-12-27 09:55 . 2007-12-29 20:54 4,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ntoss.sys

2007-12-27 09:55 . 2007-12-29 20:56 2,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ntosnh.sys

2007-12-22 11:41 . 2007-12-22 11:41

2007-12-22 11:41 . 2007-12-22 11:41

2007-12-22 11:40 . 2007-12-22 11:40

2007-12-22 10:20 . 2007-12-22 10:20 21,216,112 --a------ C:\aaw2007.exe

2007-12-21 12:05 . 2007-12-21 12:05 38,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\KernelDrv.exe

2007-12-21 12:05 . 2007-12-30 08:12 25,098 --a------ C:\WINDOWS\system32\kcopt.dll

2007-12-21 12:05 . 2007-12-24 23:25 13,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\Dll(3).dll

2007-12-21 12:05 . 2007-12-24 23:33 13,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\Dll(2).dll

2007-12-21 12:05 . 2007-12-30 08:02 10,656 --a------ C:\WINDOWS\system32\ksvcl.dll

2007-12-20 22:23 . 2007-12-27 11:21

2007-12-20 22:19 . 2007-12-20 22:19 6,656 --a------ C:\autoeado.exe

2007-12-20 22:18 . 2007-12-20 22:18 6,656 --a------ C:\autoerrq.exe

2007-12-20 22:14 . 2007-12-20 22:14 65,536 --a------ C:\13B3.tmp

2007-12-20 22:14 . 2007-12-20 22:14 12,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\w32sys3.exe

2007-12-20 22:14 . 2007-12-20 22:14 12,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\ldr.exe

2007-12-20 22:14 . 2007-12-20 22:14 6,656 --a------ C:\autoxxon.exe

2007-12-20 22:14 . 2007-12-20 22:14 6,656 --a------ C:\autovosf.exe

2007-12-20 22:14 . 2007-12-20 22:14 0 --a------ C:\13B5.tmp

2007-12-06 15:34 . 2007-12-12 12:23

2007-11-14 08:28 . 2007-11-14 08:28 450,560 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\jscript.dll

2007-11-06 12:49 . 2007-11-06 12:56

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-12-30 06:55 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Gorbi\Dane aplikacji\Skype

2007-12-29 22:13 --------- d-----w C:\Program Files\OrangeBs

2007-12-28 02:44 --------- d-----w C:\Program Files\PC Connectivity Solution

2007-12-28 02:42 --------- d-----w C:\Program Files\Google

2007-12-28 02:41 --------- d-----w C:\Program Files\Gadu-Gadu

2007-12-28 02:41 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared

2007-12-04 14:56 93,264 -c–a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-12-04 14:55 94,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-12-04 14:53 23,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-12-04 14:51 42,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-12-04 14:49 26,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AutoCAD Digital Signatures Icon Overlay Handler]

@={36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD}

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD}]

2007-02-11 22:17 38912 --a------ C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“TOSCDSPD”=“C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe” [2005-04-12 11:04]

“Gadu-Gadu”=“C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” [2007-07-09 08:39]

“Skype”=“C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” [2007-03-30 12:34]

“swg”=“C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe” [2007-08-02 14:03]

“Creative Live! Cam Manager”=“C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe” [2006-05-31 15:00]

“ctfmon.exe”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 11:00]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“ATIPTA”=“C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe” [2005-04-11 09:00]

“SynTPLpr”=“C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe” [2004-10-14 23:28]

“SynTPEnh”=“C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe” [2004-10-14 23:26]

“AGRSMMSG”=“AGRSMMSG.exe” [2005-04-13 00:01 C:\WINDOWS\agrsmmsg.exe]

“THotkey”=“C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe” [2005-04-25 08:15]

“Tvs”=“C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe” [2005-04-05 15:25]

“TPSMain”=“TPSMain.exe” [2005-01-21 10:12 C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe]

“NDSTray.exe”=“NDSTray.exe” []

“SmoothView”=“C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe” []

“PadTouch”=“C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe” [2004-11-17 09:56]

“dla”=“C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe” [2005-05-31 04:33]

“SSBkgdUpdate”=“C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe” [2003-10-14 09:22]

“PaperPort PTD”=“C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe” [2004-04-14 13:46]

“IndexSearch”=“C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe” [2004-04-14 14:04]

“OBSWATCH”=“C:\PROGRA~1\OrangeBs\Watch.exe” [2005-04-21 14:32]

“Google Desktop Search”=“C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe” [2007-08-13 20:42]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2007-12-04 14:00]

“AVFX Engine”=“C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe” [2006-06-09 00:11]

“V0220Mon.exe”=“C:\WINDOWS\V0220Mon.exe” [2006-06-28 18:01]

“ControlCenter2.0”=“C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe” [2005-01-07 16:30]

“PCSuiteTrayApplication”=“C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe” [2006-11-28 13:12]

“CFSServ.exe”=“CFSServ.exe” []

“KernelDrv.exe”=“C:\WINDOWS\System32\KernelDrv.exe” [2007-12-21 12:05]

“SDTray”=“C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe” [2007-11-02 17:24]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE” [2004-08-04 11:00]

“PcSync”=“C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe” [2006-11-09 16:15]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

“AppInit_DLLs”=C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]

@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]

@=""

R3 GTF32BUS;GT F32 BUS;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gtf32bus.sys [2005-09-01 17:54]

R3 GTPTSER;GT PT SER;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gtptser.sys [2005-09-01 17:54]

R3 GTSCSER;GT SC SER;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gtscser.sys [2005-08-29 15:45]

S3 AIRPLUS;D-Link AirPlus Wireless Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\airplus.sys [2003-09-08 09:06]

S3 ntosnh.sys;ntosnh.sys;C:\WINDOWS\system32\drivers\ntosnh.sys [2007-12-29 20:56]

S3 ntoss.sys;ntoss.sys;C:\WINDOWS\system32\drivers\ntoss.sys [2007-12-29 20:54]

S3 V0220Dev;Live! Cam Video IM;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\V0220Dev.sys [2006-06-29 06:58]

S3 V0220Vfx;V0220VFX;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\V0220Vfx.sys [2006-06-08 09:00]

**************************************************************************

catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-30 08:12:33

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Completion time: 2007-12-30 8:17:16 - machine was rebooted [Gorbi]

2007-12-29 02:01:36 — E O F —