Mnożące się procesy obciążające procesor w 100%


(Krwc) #1

Witam

mam problem, ponieważ z własnej głupoty pozwoliłem na zainstalowanie u siebie wira.

Nie wiem, jaką ma nazwę, bo okienko NODa widziałem przez sekundę tylko a po restarcie w ogóle NOD się nie uruchamia.

Skutki działania są takie, że zaraz po starcie procesy, które standardowo uruchamiają się na starcie mnożą się (kilkukrotnie) po czym są wyłączane, ale wtedy tworzą się następne ...i tak bez końca.

Po usunięciu w msconfig wszystkich rzeczy (odznaczeniu aby nie startowały z systemem) jedynym procesem się mnożącym był ctfmon. Przy czym po jakimś czasie udawało mu się dalej się nie powielać. Niestety próba odpalenia niektórych programów (np. programu intela do wi-fi czy noda) kończyły się zapychaniem procka przez kolejne tworzące się te same procesy.

W niżej zamieszczonym logu zostawiłem kilka procesów w msconfig zaznaczontych i w rezultacie mnożyć zaczął się daemon-tools:

Log z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:47:00, on 2007-12-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Thunderbird-Tray\TBTray.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

I:\HiJackThis.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80744

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: TB-Tray.lnk = C:\Program Files\Thunderbird-Tray\TBTray.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {B49C4597-8721-4789-9250-315DFBD9F525} (IWinAmpActiveX Class) - http://cdn.digitalcity.com/radio/ampx/ampx2.6.1.11_en_dl.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: TOSHIBA Application Service (TAPPSRV) - TOSHIBA Corp. - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe


--

End of file - 6937 bytes

Log z SDfix:

SDFix: Version 1.119


Run by Marek on 2007-12-20 at 14:17


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\sdfix\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


Trojan Files Found:


C:\WINDOWS\ime\IMJP8_1\imjpmig.exe.tmp - Deleted

C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe.tmp - Deleted

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe.tmp - Deleted

C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\tintsetp.exe.tmp - Deleted

Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


catchme 0.3.1333.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-20 14:23:19

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


scanning hidden processes ...


scanning hidden services & system hive ...


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg]

"s1"=dword:2df9c43f

"s2"=dword:110480d0

"h0"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"p0"="C:\Program Files\DAEMON Tools\"

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:eb,a7,a4,c9,7f,1c,11,a6,e7,a8,92,60,62,a1,3c,a7,25,3b,4d,af,60,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"a0"=hex:20,01,00,00,14,0e,e6,15,d5,ac,bf,c8,74,a9,77,84,e8,2b,8b,0c,fa,..

"khjeh"=hex:8e,4f,36,a4,58,71,5b,fc,67,08,9e,23,2f,c5,d1,57,de,4f,fd,63,29,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:04,15,4d,f4,2a,40,27,71,37,ff,ce,ba,f7,74,d2,b7,3f,27,6a,0a,6d,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"p0"="C:\Program Files\DAEMON Tools\"

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:eb,a7,a4,c9,7f,1c,11,a6,e7,a8,92,60,62,a1,3c,a7,25,3b,4d,af,60,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"a0"=hex:20,01,00,00,14,0e,e6,15,d5,ac,bf,c8,74,a9,77,84,e8,2b,8b,0c,fa,..

"khjeh"=hex:8e,4f,36,a4,58,71,5b,fc,67,08,9e,23,2f,c5,d1,57,de,4f,fd,63,29,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:04,15,4d,f4,2a,40,27,71,37,ff,ce,ba,f7,74,d2,b7,3f,27,6a,0a,6d,..


scanning hidden registry entries ...


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update]

"OfflineDetectionPending"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Prefetcher]

"TracesProcessed"=dword:00000048

"TracesSuccessful"=dword:0000001b

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites\A\1\5\1c]

"Order"=hex:08,00,00,00,02,00,00,00,b8,01,00,00,01,00,00,00,04,00,00,00,8c,..


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"="C:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe:*:Enabled:BitComet - a BitTorrent Client"

"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"="C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu - program g˘wny"

"C:\\Program Files\\eMule\\emule.exe"="C:\\Program Files\\eMule\\emule.exe:*:Enabled:eMule"

"D:\\GRY\\wormsarm\\WA.exe"="D:\\GRY\\wormsarm\\WA.exe:*:Enabled:Worms Armageddon"

"C:\\Program Files\\uTorrent\\utorrent.exe"="C:\\Program Files\\uTorrent\\utorrent.exe:*:Enabled:utorrent.exe"

"C:\\totalcmd\\TOTALCMD.EXE"="C:\\totalcmd\\TOTALCMD.EXE:*:Enabled:Total Commander 32 bit international version, file manager replacement for Windows"

"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"="C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe:*:Enabled:Skype"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"


Remaining Files:

---------------


File Backups: - C:\sdfix\SDFix\backups\backups.zip


Files with Hidden Attributes:


Thu 11 Oct 2007 5,903,928 A..H. --- "C:\Program Files\Picasa2\setup.exe"

Tue 12 Jun 2007 0 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp"


Finished!

Nie chce mi się bawić w format, więc wolę teraz trochę posiedzieć nad tym. Jak nic nie wyjdzie to spróbuję jeszcze zrobić nakładkową instalację windy, a jesli i to nie pomoże to dopiero wtedy w ruch pójdzie format.

Gdyby ktoś wiedział coś na ten temat prosiłbym o poradę.

Pozdrawiam

Krawiec


(Sp5fw) #2

przeskanuj on-line


(Gutek) #3

Daj log z ComboFix


(Krwc) #4

Demyt, robiłem też skan Pandą wczoraj, ale nie zachowałem raportu, a nie mam już za bardzo czasu, żeby to teraz zrobić.

Na razie wkleję raport ze skanowania Kasperskym tylko najważniejszych rejonów (temp i windows) ilog z ComboFix:

ComboFix:

ComboFix 07-12-21.4 - Marek 2007-12-21 5:44:42.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.503 [GMT 1:00]

Running from: D:\Downloads\ComboFix.exe

 * Created a new restore point

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\WINDOWS\system32\dfhkj.ini

C:\WINDOWS\system32\dfhkj.ini2

C:\WINDOWS\system32\jkhfd.dll


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-21 to 2007-12-21 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-12-20 22:51 . 2007-12-20 22:51	
Kaspersky:

[code] KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT 21 grudzień 2007 05:41:29 System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional, Dodatek Service Pack 2 (Build 2600) Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0 Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus21/12/2007 Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus490775 Ustawienia skanowania Skanowanie przy użyciu następujących baz danych rozszerzone Skanuj archiwa tak Skanuj pocztowe bazy danych tak Obszar skanowania Obszary krytyczne C:\WINDOWS C:\DOCUME~1\Marek\USTAWI~1\Temp\ Statystyki skanowania Liczba skanowanych obiektów 16607 Liczba wykrytych wirusów 1 Liczba zainfekowanych obiektów 1 Liczba podejrzanych obiektów 0 Czas trwania skanowania 00:29:09 Nazwa zainfekowanego obiektu Nazwa wirusa Ostatnie działanie C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked pominięty C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt Object is locked pominięty C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\EventCache{0A0446FD-CF8F-408A-AF83-B3D1F2252A75}.bin Object is locked pominięty C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked pominięty C:\WINDOWS\Sti_Trace.log Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\ACEEvent.evt Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\default Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\ODiag.evt Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\OSession.evt Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\software Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\system Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\gebxuvv.dll Zainfekowanych: not-a-virus:AdWare.Win32.Virtumonde.ccq pominięty C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked pominięty C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked pominięty C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_970.dat Object is locked pominięty C:\WINDOWS\Temp\vmware-vmount.log Object is locked pominięty C:\WINDOWS\wiadebug.log Object is locked pominięty C:\WINDOWS\wiaservc.log Object is locked pominięty C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked pominięty Proces skanowania został zakończony.

Po restarcie kompa sytuacja nadal wygląda tak samo...


(Gutek) #5

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo, ale przed nowym logiem:

Wklej do Notatnika:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"Authentication Packages"=-

"Authentication Packages"=hex(7):6d,00,73,00,76,00,31,00,5f,00,30,00,00,00,00,\

 00

Z menu Notatnika Plik Zapisz jako Ustaw rozszerzenie na "Wszystkie pliki" Zapisz jako FIX.REG uruchom ten plik (dwuklik).


(system) #6

W logu z ComboFix występują jeszcze takie "kwiatki":

Jak widać pliki te występują parami, przy czym pliki o nieprawidłowej nazwie np. ctfmon .exe mają prawidłową wielkość, a pliki o prawidłowe nazwie np. ctfmon.exe mają nieprawidłową wielkość.

Proponuję przeskanować te pliki na VirusTotal.


(Krwc) #7

Log z ComboFix:

ComboFix 07-12-21.4 - Marek 2007-12-23 11:00:10.3 - NTFSx86

(Gutek) #8

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo, ale przed nowy logiem:

Wklej do Notatnika:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"Authentication Packages"=-

"Authentication Packages"=hex(7):6d,00,73,00,76,00,31,00,5f,00,30,00,00,00,00,\

 00

Z menu Notatnika Plik Zapisz jako Ustaw rozszerzenie na "Wszystkie pliki" Zapisz jako FIX.REG uruchom ten plik (dwuklik).