Mobilne gg ciągle karze wybierać ustawienia WAP


(Jacek Bydgoszcz) #1

Mobilne gg ciągle karze wybierać ustawienia WAP, kucze no.


(Neon1992) #2

Spróbuj ręcznie skonfigurować EraGPRS: