Modyfikacja formularza kontaktowego


(Nkamil1555) #1

Witam Mam formularz kontaktowy:

<?php

  // sprawdzamy, czy zmienna $submit jest pusta

  if (empty($_POST['submit'])) {

    // wyświetlamy formularz

    echo "

|     Imię i Nazwisko     | |
|     Adres e-mail     | |
|     Treść wiadomości   | |
|   |   |

"; } // sprawdzamy, czy zmienne przesłane z formularza nie są puste elseif (!empty($_POST['tresc']) && !empty($_POST['imie']) && !empty($_POST['email'])) { // jeżeli powyższy warunek jest spełniony tworzona jest wiadomość // zmienna $message zawiera treść wiadomości $message = "Re-mail: $_POST[email]\nNadawca: $_POST[imie]\nTreść Wiadomości: $_POST[tresc]"; // zmienna $header zawiera przede wszystkim adres zwrotny $header = "From: $_POST[imie] <$_POST[email]>"; // funkcja mail() za pomocą której wiadomość zostanie wysłana @mail("email@email.pl","Temat","$message","$header") or die('Nie udało się wysłać wiadomości'); // wyświetlenie komunikatu w przypadku powodzenia echo "
Wiadomość została wysłana poprawnie!"; } // lub w przypadku nie wypełnienia formularza do końca else echo "Wypełnij wszystkie pola formularza!"; ?>[/code]

Otóż chce jeszcze dodać do niego coś takiego zeby przy sytuacji nie wypełnienia do do końca wyslietlił sie komunikat tak jak jest teraz ale zeby po 2-3s strona sie odswierzyła i można było jeszcze raz wypełnic formularz bez potrzeby ponownego likania w "kontakt" w menu.... i analogicznie aby po poprawnym wysłaniu po wyświetleniu sie komunikatu strona sie odswierzyła po 2-3s. by znowu wyświetlił sie formularz.

z gory dzieki za pomoc


(Anddezr+Dobreprogramy Pl) #2

php - header, js - window.location


(Nkamil1555) #3

tzn. mogł byś pokazac jak powinien wyglądać taki gotowy skrypt ?!


(Anddezr+Dobreprogramy Pl) #4

Google Ci zablokowali?

http://www.google.pl/search?q=php+heade ... =firefox-a

http://www.google.pl/search?hl=en&clien ... tnG=Search