Modyfikacja httpd.conf - Apache

Oto pewien cytat z książki, z której uczę się PHP:

Tylko, że ja mam:

#

# AddType allows you to add to or override the MIME configuration

# file specified in TypesConfig for specific file types.

#

#AddType application/x-gzip .tgz

I widać, że ten kod różni się od tego co jest w książce - co mam w takim przypadku najlepiej zrobić :?:

logicznie pomyśleć. spróbować przeanalizować co mogą oznaczać poszczególne linijki pliku konfiguracyjnego i zastanowić się jakie rozwiązanie będzie najlepsze. podpowiedź:

AddType application/x-tar .tgz

AddType image/x-icon .ico

AddType application/x-httpd-php .php

AddType application/x-httpd-php-source .phps

jak tak dalej pójdzie, to na poważnie powinieneś był przemyśleć instalację AMP z jakiejś gotowej paczki