Modyfikacja skryptu "dla leniucha"- Debian netinstall


(Tobster) #1

Witam,

potrzebuję pomocy w dostosowaniu skryptu do moich potrzeb.

Squeeze netinstall - kontynuacja instalacji na leniucha @ DaVidoSS

Skrypt:

#!/bin/bash

##############################################################################

# Skrypt bash dla systemu Debian x64 #

# Autor: DaVidoSS @ davidoss@vp.pl #

# Od autora: Dla społeczności Debiana może komuś się przyda :-) #

# Skrypt należy uruchomić jako root w TTY w ~/ #

##############################################################################

clear

#Sprawdzenie zależności

echo ''

echo 'Sprawdzam UID uruchomienia skryptu...'

sleep 3


if ["$(id -u)" != "0"]; then

  echo "Ten skrypt może uruchamiać tylko root. PA!" 1>&2

  exit 1

else

  echo 'Witaj adminie !'

fi


sleep 3

echo ''

echo 'Sprawdzenie kodowania znaków w konsoli...'


jezyk=pl_PL.UTF-8

if [$jezyk = $LANG]; then

   echo 'ę ó ą ś ż ź ć ń ł'

   sleep 2

   echo 'Konfiguracja języka prawidłowa - nic nie zmieniam - OK !'

   echo ''

   sleep 3

else

   echo "Konfiguracja języka błędna."

   sleep 3

   echo "Zmieniam zmienną LANG na pl_PL.UTF-8."

   export LANG=pl_PL.UTF-8

   sleep 3

fi

echo 'Sprawdzam aktualną ścieżkę...'

sleep 3


path=/root

if [$path = $PWD]; then

   echo 'Uruchomiłeś skrypt w prawidłowym położeniu (/root) - OK ! '

   sleep 3

else

   echo ''

   echo 'Błędna ścieżka'

   sleep 2

   echo "Uruchom skrypt w katalogu /root. "

   sleep 3

   echo ''

   echo "Kopiuję skrypt do katalogu /root. "

   mv $0 /root

   echo 'Kończę pracę ...'

   sleep 3

   exit 1

fi

echo ''

echo 'Sprawdzam architekturę systemu...'

sleep 3


if [-n "$( uname -m | grep -o 'x86_64' )"];then

   ARCH="64"

   echo ''

   echo "Twój system jest $ARCH bitowy"

   echo ''

   echo 'Wszystkie warunki wykonania skryptu zostały spełnione. - OK !'

   sleep 3

else

   ARCH="32"

   echo "Twój system jest $ARCH bitowy"

   echo 'Ten skrypt jest dla systemu 64-bit.'

   echo 'Kończę pracę.. BYE!!'

   sleep 3

   exit 1


fi

echo ''

echo '#------------------------------------------------------------------------#'

echo '# Kontynuacja instalacji systemu po wykonanej wcześniej instalacji #'

echo '# z nośnika Squeeze netinstal x64 z pominiętym środowiskiem #'

echo '# graficznym oraz z zainstalowanym tylko systemem bazowym. #'

echo '# Nastąpi aktualizacja, instalacja serwera ALSA, X-org, #'

echo '# popularne środowiska graficzne programy z sekcji #'

echo '# biuro, internet, grafika. #'

echo '# Poza tym sterownik kart graficznych nvidia, radeon, intel - do wyboru. #'

echo '#------------------------------------------------------------------------#'

sleep 18

echo ''

echo '---------------------'

echo 'Konfiguracja źródeł '

echo '---------------------'

sleep 3

echo ''

echo '#' >/etc/apt/sources.list

echo '# wpisy dodane po wykonaniu skryptu leniuch-install.sh' >>/etc/apt/sources.list

echo '# ~~~~~~Squeeze~~~~~~ #' >>/etc/apt/sources.list

echo 'deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free' >>/etc/apt/sources.list

echo 'deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free' >>/etc/apt/sources.list

echo 'deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free' >>/etc/apt/sources.list

echo 'deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free' >>/etc/apt/sources.list

echo 'deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free' >>/etc/apt/sources.list

echo 'deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free' >>/etc/apt/sources.list

echo '# ~~~~~~Backports_Squeeze~~~~~~ #' >>/etc/apt/sources.list

echo 'deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free' >>/etc/apt/sources.list

echo '# ~~~~~~Debian-multimedia~~~~~~ #' >>/etc/apt/sources.list

echo 'deb http://www.deb-multimedia.org stable main non-free' >>/etc/apt/sources.list

echo 'deb-src http://www.deb-multimedia.org stable main non-free' >>/etc/apt/sources.list

echo 'deb ftp://ftp.deb-multimedia.org/ squeeze-backports main' >>/etc/apt/sources.list

echo '#' >>/etc/apt/sources.list

echo ''

echo -n "Aktualizuję listę pakietów (trochę potrwa)... " && \

 apt-get update >/dev/null 2>/root/apt-get-update-errors && echo "Wykonano. OK !"


if ! grep -q NO_PUBKEY /root/apt-get-update-errors; then

  echo ''

  echo 'Sprawdzam stan kluczy gpg...'

  sleep 2

  echo "Wszystkie klucze są już dodane."

  rm -f /root/apt-get-update-error

else

  echo ''

  echo '----------------------------'

  echo 'Dodajmy klucze gpg.'

  echo '----------------------------'

  sleep 3

  echo ''

  echo 'Potwierdź instalacje niezweryfikowanych pakietów,'

  echo 'zawierających klucze gpg wymagane do weryfikacji'

  echo ''

  sleep 3

  apt-get install debian-multimedia-keyring

for KEY in `awk '/NO_PUBKEY/ {print $NF}' /root/apt-get-update-errors`; do

  echo "Przetwarzanie klucza $KEY:"

  echo -n " -> pobieranie klucza z serwera... " && \

   gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys "$KEY" >/dev/null 2>&1 && \

   echo "OK" && echo -n " -> dodawanie klucza do bazy... " && \

   gpg --armor --export "$KEY" | apt-key add -

done

fi


echo ''

rm -f /root/apt-get-update-errors

echo -n "Aktualizuję listę pakietów (trochę potrwa)... " && \

 apt-get update >/dev/null && echo "OK !"

echo ''

echo ''

echo 'Twój system to:'

echo ''

for FILE in /etc/debian_version /etc/issue; do

  echo ''

  echo "$FILE" | sed -e 's/.\(version\|release\)$//' -e 's,^/etc/,,'

  cat "$FILE"

done

sleep 6

echo '------------------------------------------'

echo 'Sprawdzenie wersji jądra'

echo '------------------------------------------'

echo ''

echo 'Wersja jądra którą używa Twój system to : ' `uname -r`

echo 'Dostępne najnowsze jądro w aktualizowanej dystrybucji to : ' `apt-cache depends linux-image-2.6-amd64 | grep 'Wymaga:' | sed -e 's/Wymaga: linux-image-*//'`

echo ''


echo ''

echo '--------------------------------------------'

echo 'Aktualizuję pozostałe pakiety dystrybucji'

echo '--------------------------------------------'

echo -n "Aktualizuję listę pakietów (trochę potrwa)... " && \

apt-get update >/dev/null && echo "OK"

apt-get -y dist-upgrade

apt-get autoclean

apt-get clean

echo ''

echo 'Twój system to:'

echo ''

for FILE in /etc/debian_version /etc/issue; do

  echo ''

  echo "$FILE" | sed -e 's/.\(version\|release\)$//' -e 's,^/etc/,,'

  cat "$FILE"

done


echo ''

echo '------------------'

echo 'Instaluję ALSA'

echo '------------------'

sleep 6

apt-get -y install alsa-base apmd alsa-oss oss-compat libasound2-plugins xapm speex dkms

alsa force-reload > /dev/null 2>&1

echo ''

echo '-------------------------------------------------------'

echo "ALSA w wersji: `cat /proc/asound/version | cut -c 50-`"

echo '-------------------------------------------------------'

sleep 6

echo ''

echo ' Wykonuję test dźwięku'

echo ''

echo '--------------------------------------------------'

echo ' Uruchomię mixer oraz wygeneruję dźwięk.'

echo ' Pobaw się suwakami, jak skończysz naciśnij ESC'

echo ' Ustawienie zostaną zapisane'

echo '--------------------------------------------------'

echo ''

echo ''

sleep 7

speaker-test -c2 > /dev/null 2>&1 &

alsamixer

kill $(pidof speaker-test) > /dev/null 2>&1

alsactl store

echo ''

echo 'Dziękuję :-)'

echo ''

echo '---------------------'

echo 'Instaluję X-org oraz MC'

echo '---------------------'

echo ''

echo ''

sleep 2

apt-get -y install xserver-xorg xterm xbase-clients xfonts-base xfonts-100dpi xfonts-75dpi xfonts-scalable mesa-utils mc gpm

echo ''

echo ''

protocol_x=$( X -version 2>&1 | grep 'X Protocol Version' )

wersja_x=$( X -version 2>&1 | grep 'X.Org X Server' )

echo '-----------------------------------------------------'

echo 'Xorg w wersji:'

echo ''

echo $wersja_x

echo $protocol_x

echo '-----------------------------------------------------'

sleep 8

echo ''

echo ''

echo '-----------------------------------------------------'

echo ' Wprowadzenie do instalacji KDE, GNOME,'

echo ' XFCE, LXDE, FLUXBOX, E17 - wedle wyboru.'

echo '-----------------------------------------------------'

sleep 8

touch genv-lista

wiecej=""

while ["$wiecej" != nie]; do

echo ''

echo '--------------------------------'

echo 'Wybór środowisk graficznych.'

echo '--------------------------------'

echo ''

echo ''

echo '-----------------------------------------'

echo ''

echo 'LISTA:'

echo ''

echo 'KDE ------------------------ wybierz 1'

echo 'GNOME ---------------------- wybierz 2'

echo 'XFCE4 ---------------------- wybierz 3'

echo 'LXDE ----------------------- wybierz 4' 

echo 'FLUXBOX -------------------- wybierz 5'

echo 'E17 ------------------------ wybierz 6'

echo ''

echo '------------------------------------------'

echo ''

echo -n "Wprowadź numer wybrany z listy: "

read genv


 case $genv in

"1") echo ''

   echo 'KDE' >> genv-lista

   echo '----------------------------------------------'

   echo 'Przygotowanie systemu do instalacji KDE '

   echo '----------------------------------------------'

   echo 'Instaluję KDE'

   echo '-------------------------------------------'

   sleep 4

   apt-get -y install kde-standard kdm kde-l10n-pl

   echo ''

   echo 'KDE w wersji :'

   echo ''

   kde4-config -version ;;


"2") echo ''

   echo 'GNOME' >> genv-lista

   echo '----------------------------------------------'

   echo 'Przygotowanie systemu do instalacji GNOME'

   echo '----------------------------------------------'

   sleep 4

   echo '-------------------------------------------'

   echo 'Instaluję GNOME'

   echo '-------------------------------------------'

   echo ''

   sleep 4

   apt-get -y install gnome-core gnome-audio gdm ;;


"3") 

   echo ''

   echo 'XFCE4' >> genv-lista

   echo '----------------------------------------------'

   echo 'Przygotowanie systemu do instalacji XFCE4'

   echo '----------------------------------------------'

   sleep 4

   echo '-------------------------------------------'

   echo 'Instaluję XFCE4'

   echo '-------------------------------------------'

   echo ''

   sleep 4

   apt-get -y install xfce4 thunar-archive-plugin xfce4-mixer xfprint4 orage xfce4-terminal desktop-base xscreensaver xfwm4-themes gdm3 ;;


"4") 

   echo ''

   echo 'LXDE' >> genv-lista

   echo '----------------------------------------------'

   echo 'Przygotowanie systemu do instalacji LXDE'

   echo '----------------------------------------------'

   sleep 4

   echo '-------------------------------------------'

   echo 'Instaluję LXDE'

   echo '-------------------------------------------'

   echo ''

   sleep 4

   apt-get -y install lxde ;;


"5") 

   echo ''

   echo 'FLUXBOX' >> genv-lista

   echo '----------------------------------------------'

   echo 'Przygotowanie systemu do instalacji FLUXBOX'

   echo '----------------------------------------------'

   sleep 4

   echo '-------------------------------------------'

   echo 'Instaluję FLUXBOX'

   echo '-------------------------------------------'

   echo ''

   sleep 4

   apt-get -y install fluxbox ;;


"6") 

   echo ''

   echo 'E17' >> genv-lista

   echo '----------------------------------------------------'

   echo 'Przygotowanie systemu do instalacji Enlightenment 17'

   echo '----------------------------------------------------'

   sleep 4

   echo '-------------------------------------------'

   echo 'Instaluję E17'

   echo '-------------------------------------------'

   echo ''

   sleep 4

   apt-get -y install e17 ;;


*) echo "Nie wybrałeś właściwie.(1-6)" 

 esac

  echo ''

  echo -n "Chcesz doinstalować któreś, powtórzyć menu (tak/nie)?: "

  read wiecej

done

echo ''

echo 'Zainstalowane środowiska graficzne to:'

echo ''

cat genv-lista

sleep 5

echo ''

number=""

echo -n 'Zainstalować Iceweasel (Firefox) oraz wtyczki (tak/nie)?: '

read number

echo "Wybrano $number"

if [$number != "tak"]; then

  echo 'Przechodzę do dalszych zadań...'

  sleep 4

else

  echo '----------------------------------------------'

  echo 'Instaluję przeglądarkę Iceweasel oraz dodatki'

  echo '----------------------------------------------'

  sleep 3

  apt-get -y install iceweasel iceweasel-l10n-pl flashplugin-nonfree xul-ext-adblock-plus filezilla acroread acroread-plugins mozilla-acroread

  echo 'Ustaw Iceweasel jako domyślaną przeglądarkę'

  sleep 4

  update-alternatives --config x-www-browser

fi

  echo ''

  number=""

  echo -n 'Dodać możliwość ukrywania IP podczas używania Iceweasel (tak/nie)?: '

  read number

  echo "Wybrano $number"

if [$number != "tak"]; then

  echo 'Przechodzę do dalszych zadań...'

  sleep 4

else

  echo 'Dodaję źródła dla torproject..'

  sleep 4

  echo '#' >>/etc/apt/sources.list

  echo '# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~TOR - PROJECT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #' >>/etc/apt/sources.list

  echo 'deb http://deb.torproject.org/torproject.org stable main' >>/etc/apt/sources.list

  echo '#' >>/etc/apt/sources.list

  echo 'Dodaję klucze gpg'

  sleep 4

  echo ''

  gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89

  gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | apt-key add -

  echo -n "Aktualizuję listę pakietów (trochę potrwa)... " && \

  apt-get update >/dev/null && echo "OK !"

  apt-get -y install tor tor-geoipdb polipo iceweasel-torbutton

  cd /etc/polipo/

  wget "https://gitweb.torproject.org/torbrowser.git/blob_plain/HEAD:/build-scripts/config/polipo.conf"

  mv /etc/polipo/polipo.conf /etc/polipo/config

  /etc/init.d/polipo restart

  cd ~/


fi

echo ''

number=""

echo -n 'Zainstalować Compiz (tak/nie)?: '

read number

echo "Wybrano $number"

if [$number != "tak"]; then

  echo 'Przechodzę do dalszych zadań...'

  sleep 4

else

  echo '-------------------------------------------'

  echo 'Instaluję compiz'

  echo '-------------------------------------------'

  echo ''

  sleep 4

  apt-get -y install compiz compizconfig-settings-manager compiz-fusion-plugins-main compiz-gnome compiz-gtk compiz-fusion-plugins-extra compiz-plugins compiz-core compiz-fusion-plugins-unsupported

fi

echo ''

number=""

echo -n 'Zainstalować Skype i Kadu (tak/nie)?: '

read number

echo "Wybrano $number"

if [$number != "tak"]; then

  echo 'Przechodzę do dalszych zadań...'

  sleep 4

else

  echo '------------------------'

  echo 'Instaluję Skype oraz Kadu'

  echo '------------------------'

  echo ''

  sleep 4

  mkdir skype_install

  cd skype_install/

  apt-get -y install ia32-libs ia32-libs-gtk libqt4-core libqt4-gui lib32v4l-0 kadu kadu-themes

  wget -O skype_install.deb "http://www.skype.com/go/getskype-linux-deb-64"

  dpkg -i skype_install.deb

  apt-get -f install

  cd ~/

  rm -r skype_install/

fi

echo ''

number=""

echo -n 'Zainstalować Smplayer, MOC, Deadbeef i kodeki audio wideo (tak/nie)?: '

read number

echo "Wybrano $number"

if [$number != "tak"]; then

  echo 'Przechodzę do dalszych zadań...'

  sleep 4

else

  echo '--------------------------------------------------------'

  echo 'Instaluję Smplayer, MOC, Deadbeef i kodeki audio wideo'

  echo '--------------------------------------------------------'

  echo ''

  sleep 4

  apt-get -y install libsamplerate0 dbus dbus-x11 libasound2 libatk1.0-0 libc6 libcairo2 libcddb2 libcdio10 libfontconfig1 libfreetype6 libgcc1 libglib2.0-0 libgtk2.0-0 libpango1.0-0

  apt-get -y install libstdc++6 libx11-6 zlib1g libflac8 libvorbis0a libvorbisfile3 libmad0 libogg0 libwavpack1 libsndfile1 libpulse0 libdbus-1-3 libavformat52 libavcodec52 

  mkdir deadbeef

  cd deadbeef/

  wget http://sourceforge.net/projects/deadbeef/files/debian/0.5.1/deadbeef-dbg_0.5.1-1_amd64.deb

  wget http://sourceforge.net/projects/deadbeef/files/debian/0.5.1/deadbeef-plugins-dev_0.5.1-1_all_amd64.deb

  wget http://sourceforge.net/projects/deadbeef/files/debian/0.5.1/deadbeef_0.5.1-1_amd64.deb

  dpkg -i deadbeef*

  cd ~/

  rm -r deadbeef

  apt-get -y install smplayer smplayer-themes smplayer-translations w64codecs libdvdcss moc mplayer2 ffmpeg libxine1-ffmpeg moc-ffmpeg-plugin qnapi k3b k3b-i18n

fi

echo ''

echo 'Smplayer w wersji: '`aptitude show smplayer | grep Wersja: | sed -e 's/Wersja://'`

echo ''

ile=`wc -l genv-lista | cut -c 1`

if ["$ile" -gt "1"]; then

  echo 'Zainstalowane zostało więcej niż jedno'

  echo 'środowisko graficzne'

  echo 'Należy wykonać konfigurację'

  echo ''

  echo '------------------------------------------'

  echo 'Konfiguracja domyślnych ustawień systemu'

  echo '------------------------------------------'

  echo ''

  echo 'Wybierz domyślny menadżer ekranu'

  echo ''

  sleep 4

  dme=`grep "/" /etc/X11/default-display-manager 2>/dev/null | cut -c 10-`

  echo ''

  echo "Obecnie domyślny menadżer ekranu to: $dme"

  echo ''

  sleep 4

  dpkg-reconfigure $dme

  echo ''

  echo 'Wybierz domyślny menadżer sesji'

  echo ''

  sleep 4

  update-alternatives --config x-session-manager

  echo ''

  echo 'Wybierz domyślny menadżer okien'

  echo ''

  sleep 4

  update-alternatives --config x-window-manager

  echo ''

  echo 'Wybierz domyślny terminal'

  echo ''

  sleep 4

  update-alternatives --config x-terminal-emulator

  echo ''

  echo 'Wybierz domyślną przeglądarkę internetową'

  echo ''

  sleep 4

  update-alternatives --config x-www-browser

  echo ''

else

  echo 'Zainstalowano tylko jedno środowisko graficzne'

  sleep 4

  echo 'Konfiguracja nie jest wymagana'

fi

rm genv-lista

xdmen=`cat /etc/X11/default-display-manager 2>/dev/null`

ddmen=`basename "$xdmen" 2>/dev/null`

brak=""

while ["$brak" != nie]; do

echo ''

echo '----------------------------------------'

echo 'Instalacja sterowników kart graficznych'

echo 'Możesz pominąć instalację sterowników'

echo 'wybierając kolejno "0" oraz "nie" '

echo '----------------------------------------'

sleep 8

echo ''

echo '-------------------------------------------------------------'

echo 'Twoja karta graficzna to:'

echo `lspci -k | grep -i VGA | sed -e 's/VGA compatible controller://'`

echo '-------------------------------------------------------------'

echo ''

echo 'LISTA:'

echo ''

echo '-------------------------------------------'

echo 'NVIDIA ---------------------- wybierz 1'

echo 'RADEON poniżej modelu r600 -- wybierz 2'

echo 'RADEON model r600 i powyżej - wybierz 3'

echo 'INTEL ----------------------- wybierz 4' 

echo 'ŻADNA z powyższych ---------- wybierz 0'

echo '------------------------------------------'

echo ''

echo -n "Wprowadź numer wybrany z listy: "

read model


 case $model in


"0") echo 'Czyli że niby co? Nie instalować żadnego?' ;;


"1") echo ' Instaluję sterownik 195.36 dla NVIDIA'

   sleep 6

   echo 'blacklist nouveau' >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf

   sed -i '/^nouveau$/d' /etc/modules

   apt-get -y install nvidia-kernel-source nvidia-kernel-dkms nvidia-kernel-common module-assistant binutils build-essential linux-headers-`uname -r`

   /etc/init.d/"$ddmen" stop

   apt-get -y install nvidia-glx-ia32 nvidia-vdpau-driver-ia32

   apt-get -y install nvidia-glx nvidia-vdpau-driver nvidia-xconfig libvdpau1

   nvidia-xconfig ;;


"2") echo 'Masz starego RADEON-a. Instaluję otwarty sterownik...'

   sleep 4

   apt-get -y install libdrm-radeon1 radeontool xserver-xorg-video-radeon

   /etc/init.d/"$ddmen" stop

   X -configure

   mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf ;;


"3") echo 'Czyli używasz RADEON-a chipset r600 lub wyżej.' 

   echo 'Instaluję zamknięty sterownik fglrx...'

   echo ''

   sleep 6

   /etc/init.d/"$ddmen" stop

   apt-get -y install fglrx-driver fglrx-modules-dkms module-assistant build-essential

   apt-get -y install fglrx-glx-ia32 fglrx-glx

   X -configure

   sed "s/radeon/fglrx/g" < /root/xorg.conf.new > /etc/X11/xorg.conf ;;


"4") echo 'Czyli używasz INTEL. Instaluję otwarty sterownik...'

   sleep 4

   /etc/init.d/"$ddmen" stop

   apt-get -y install xserver-xorg-video-intel libdrm-intel1 intel-gpu-tools

   X -configure

   mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf ;;


*) echo "Nie wybrałeś właściwie.(0-4)" 

 esac

  echo ''

  echo -n "Chcesz powtórzyć menu (tak/nie)?: "

  read brak

done


echo ''

number=""

echo -n 'Zainstalować Javę oraz wtyczki (tak/nie)?: '

read number

echo "Wybrano $number"

if [$number != "tak"]; then

  echo ''

  echo 'Przechodzę do dalszych zadań...'

  sleep 4

else

  echo ''

  echo '-------------------'

  echo 'Instalacja Javy'

  echo '-------------------'

  echo ''

  sleep 4

  apt-get -y install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts

  touch /etc/sysctl.d/bindv6only.conf

  echo 'net.ipv6.bindv6only=0' > /etc/sysctl.d/bindv6only.conf

  invoke-rc.d procps restart

  echo ''

  echo 'Wybierz wersję javy (sun) jako domyslnej dla systemu'

  echo ''

  sleep 4

  update-alternatives --config java

  echo ''

  echo ''

  echo 'Zainstalowana wersja Javy to:'

  echo '------------------------------------------------------------'

  echo `java -version`

  echo '------------------------------------------------------------'

fi

echo ''

number=""

echo -n 'Zainstalować NX 3.5 - zdalny pulpit (tak/nie)?: '

read number

echo "Wybrano $number"

if [$number != "tak"]; then

  echo ''

  echo 'Przechodzę do dalszych zadań...'

  sleep 4

else

  echo ''

  echo '-----------------------------------'

  echo ' INSTALACJA NX X64 ver. 3.5'

  echo '-----------------------------------'

  sleep 4

  cd ~/

  apt-get -y install libc6 libgcc1 libstdc++6 libcups2 libx11-6 libxext6 libxft2 libfontconfig1 libxrender1 libfreetype6 libaudiofile0 libgcc1 libxpm4 openssh-client openssh-server

  mkdir nx_instalacja

  echo ''

  echo 'Pobieranie paczek.....'

  sleep 4

  cd nx_instalacja/

  wget http://64.34.161.181/download/3.5.0/Linux/nxclient_3.5.0-7_amd64.deb

  wget http://64.34.161.181/download/3.5.0/Linux/nxnode_3.5.0-7_amd64.deb

  wget http://64.34.161.181/download/3.5.0/Linux/FE/nxserver_3.5.0-9_amd64.deb

  echo ''

  echo 'Instalacja paczek.....'

  sleep 4

  dpkg -i nxclient_3.5.0-7_amd64.deb

  dpkg -i nxnode_3.5.0-7_amd64.deb

  dpkg -i nxserver_3.5.0-9_amd64.deb

  cd ~/

  rm -r nx_instalacja/

  echo '------------------------------------------------------'

  echo 'Instalacja NX zakończona :-)'

  echo ''

  echo 'NX-serwer w wersji:' `aptitude show nxserver | grep Wersja: | sed -e 's/Wersja://'`

  echo 'NX-klient w wersji:' `aptitude show nxclient | grep Wersja: | sed -e 's/Wersja://'`

  echo ''

  echo ' Zarządzanie usługą nxserver :'

  echo '/etc/init.d/nxserver {start|stop|restart}'

  echo '/usr/NX/bin/nxserver --status|--start|--stop|--restart'

  echo '-------------------------------------------------------'

  echo ''

  sleep 10

fi

echo ''

number=""

echo -n 'Utworzyć skrypt pomocny przy aktualizacji systemu (tak/nie)?: '

read number


echo "Wybrano $number"

if [$number != "tak"]; then

  echo ''

  echo 'Przechodzę do dalszych zadań...'

  sleep 4

else

  echo '--------------------------------------'

  echo 'Skrypt do aktualizowania systemu...'

  echo '--------------------------------------'

  echo ''

  sleep 4

  apt-get -y install dialog nano

  echo '#!/bin/bash' > /bin/aktualizuj

  echo 'apt-get update' >> /bin/aktualizuj

  echo 'apt-get dist-upgrade' >> /bin/aktualizuj

  echo 'apt-get autoremove --purge' >> /bin/aktualizuj

  echo 'apt-get autoclean' >> /bin/aktualizuj

  echo 'apt-get clean' >> /bin/aktualizuj

  chmod +x /bin/aktualizuj

  echo ''

  echo '---------------------------------------------------------'

  echo 'Wykonanie aktualizacji przebiega w następujący sposób:'

  echo ''

  echo 'Logujemy się jako root.'

  echo ''

  echo 'Następnie:'

  echo ''

  echo ''

  echo 'Następnie:'

  echo ''

  echo 'aktualizuj'

  echo ''

  echo '---------------------------------------------------------'

fi

echo ''

number=""

echo -n 'Zainstalować Oracle VM Virtualbox 4.1.8 (tak/nie)?: '

read number

echo "Wybrano $number"

if [$number != "tak"]; then

  echo ''

  echo 'Przechodzę do dalszych zadań...'

  sleep 4

else

  echo ''

  echo '--------------------------------------'

  echo 'Instaluję Oracle VM Virtualbox...'

  echo '--------------------------------------'

  echo ''

  sleep 4

  echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian squeeze contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list

  wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add && apt-get update

  apt-get install virtualbox-4.1

  echo ''

  echo 'Zainstalowany został:'`VirtualBox --help | grep Oracle | head -n1`

  echo ''


fi

echo ''

number=""

echo -n 'Zainstalować pakiet biurowy openoffice.org 3 (tak/nie)?: '

read number

echo "Wybrano $number"

if [$number != "tak"]; then

  echo ''

  echo 'Przechodzę do dalszych zadań...'

  sleep 4

else

  echo ''

  echo '--------------------------------------'

  echo 'Instaluję libreoffice...'

  echo '--------------------------------------'

  echo ''

  sleep 4

  echo ''

  apt-get -y install openoffice.org openoffice.org-l10n-pl

  echo ''

  echo 'Openoffice w wersji: '`aptitude show libreoffice-core | grep Wersja: | sed -e 's/Wersja: //'`

fi

echo ''

number=""

echo '-----------------------------------------------'

echo 'Podczas instalacji obsługi drukarek i skanera'

echo 'upewnij się że urządzenia są podłączone'

echo '-----------------------------------------------'

echo ''

echo -n 'Zainstalować obsługę drukarek i skanera (tak/nie)?: '

read number

echo "Wybrano $number"

if [$number != "tak"]; then

  echo ''

  echo 'Przechodzę do dalszych zadań...'

  sleep 4

else

  echo ''

  echo 'Instaluje serwer CUPS i SANE'

  sleep 4

  apt-get -y install ia32-libs cups sane-utils tcsh xsane

  echo 'lp' >> /etc/modules

  modprobe lp

  apt-get autoremove --purge

  echo ''

  echo 'CUPS w wersji:'`aptitude show cups | grep Wersja: | sed -e 's/Wersja: //'`

  echo ''

  echo 'Wykrywam skaner: '

  echo ''

  scanimage -L

  echo ''

  sleep 5

  echo ' Do konfiguracji drukarki użyj przeglądarki internetowej'

  echo ' wpisując adres: "http://localhost:631/printers"'

  echo ''

  sleep 5

fi

echo ''

if [-e $1]; then

  echo ''

  echo 'Wykonując skrypt nie dodałeś żadnych paczek do instalacji.'

  echo -n 'Chcesz to zrobić teraz (tak/nie)?: '

  read dodac

   if [$dodac != "tak"]; then

   echo 'OK! '

   else

   echo -n 'Wpisz nazwy pakietów oddzielone spacją: '

   read pakiety

   apt-get install $pakiety

   fi

else

echo 'Wykonując skrypt dodałeś pakiety, ale być może'

echo 'chciałbyś zainstalować coś poza tym.'

echo -n "Podaj nazwy pakietów oddzielone spacją : "

read pakiety1

sleep 4

echo ''

echo ''

apt-get install $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $pakiety1

fi

echo ''

if ["$model" != "0"]; then

  echo 'Podczas wykonywania skryptu instalowałem sterownik'

  echo 'karty graficznej.'

  sleep 4

  echo ''

  echo 'Chwila prawdy - uruchamiam X-org'

  sleep 5

  /etc/init.d/"$ddmen" start

else

  echo ''

  echo 'Wykonywanie skryptu zakończone.!'

  echo ''

  echo -n 'Chcesz teraz zrestartować system? (tak/nie)?: '

  read dawaj

  if ["$dawaj" != "tak"]; then

    echo ''

    echo 'Miłego dnia!'

    sleep 4

  else

    echo ''

    echo 'KONIEC'

    sleep 4

    echo 'Restartuję system'

    sleep 4

    reboot

   fi


fi

[/code]

Instalacje niepomijalne:

Aktualizacja systemu.

Instalacja i konfiguracja ALSA.

X-org.

Instalacje pomijalne, do wyboru lub wszystkie na raz:

Smplayer, vlc, mplayer2, deadbeef 0.5.1, moc, qnapi, kodeki A-V.

Sterowniki kart graficznych: nvidia, radeon, intel.

NX 3.5.

Oracle Virtualbox 4.1.8

Open Office org (libreoffice 3).

CUPS,SANE, xsane.

Skrypt do aktualizacji systemu /bin/aktualizuj.

Iceweasel + dodatki + Adobe pdf reader

Środowiska graficzne: KDE, GNOME, XFCE4, LXDE, FLUXBOX, E17

Java.

Compiz

Większość z tego nie jest mi potrzebna, chciałbym dostosować skrypt, aby zainstalował (Debian testing x64):

 • dodał repozytoria

 • Aktualizacja systemu

 • Instalacja i konfiguracja ALSA

 • X-org.

 • Sterowniki karty graficznej Intel

 • Skrypt do aktualizacji systemu /bin/aktualizuj.

 • Icewasel (goły)

 • Środowisko graficzne: XFCE4

 • Exaile

 • Java

 • Compiz

 • VLC

 • Abiword

 • Gnumeric

 • Gajim

 • Skype


(mati75) #2

Myśle, że to pomoże: http://ultra.ap.krakow.pl/~bar/kursbasha/main.html