Mój komp i wirusy

Od jakiegoś czasu w prawym dolnym rogu ekranu zaczęło mi sie wyswietlać że mam zainsfekowany system, a wiec zrobiłem skana antyvirami (avastem) anti spywarem (spywar terminator) lecz nic to nie dało i postanowiłem zamieścić tu loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:02:27, on 2007-01-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy zainstalowane\avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy zainstalowane\avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

D:\Programy zainstalowane\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy zainstalowane\avast\ashWebSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe

D:\Programy zainstalowane\stery drukarka\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HooTech\NetMeter\HooNetMeter.exe

C:\WINDOWS\system32\ctpmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctpmon.exe

D:\Programy zainstalowane\stery drukarka\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\PLANET WL-8310\WLANPRO.exe

D:\Programy zainstalowane\stery drukarka\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

D:\Programy zainstalowane\stery drukarka\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

D:\Programy zainstalowane\aqq\AQQ.exe

D:\Programy zainstalowane\firefox 2.0\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programy zainstalowane\ALLPlayer\ALLPlayer.exe

C:\Documents and Settings\Kossu\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sex.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy zainstalowane\arayder\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Flashget Catch Url Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Programy zainstalowane\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Programy zainstalowane\java\bin\ssv.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\Programy zainstalowane\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy zainstalowane\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Programy zainstalowane\stery drukarka\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NetMeter] C:\Program Files\HooTech\NetMeter\HooNetMeter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctpmon] ctpmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Programy zainstalowane\arayder\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Programy zainstalowane\stery drukarka\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: PLANET WL-8310 Configuration Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Reg.lnk = ?

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy zainstalowane\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy zainstalowane\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\office07\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy zainstalowane\java\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy zainstalowane\java\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\office07\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\office07\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\office07\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy zainstalowane\avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy zainstalowane\avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy zainstalowane\avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Clam Service (sp_clamsrv) - Crawler.com - C:\Program Files\WinClamAVShield\sp_clamsrv.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - D:\Programy zainstalowane\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\system32\ctpmon.exe

C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll

po wklejeniu każdej ścieżki z osobna klikasz na czerwonego iksa, ale dopiero po wklejeniu ostatniej zgadzasz się na restart.

Na wszelki wypadek użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Usuń wpisy HJT.

Czy sam ustawiałeś te restrykcje?

Jeśli nie to także ciachnij.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt.

Usuń wpis HJT.

Czy koniecznie musisz korzystać z programu NetMeter? Proponowałbym pomyśleć o zmianie jego na jakiś inny.