Mój komputer mnie nie słucha.. :(


(Jsawinski) #1

Po wejściu do interentu, po pewnym czasie moj komputer przestaje reagowac na polecenia. Nie odpalają się programy (*.exe) (dysk coś zamieli ale nie ładuje się program) jednak wczesniej uruchomone aplikacje nadal dzialaja (np. przeglądarka). Nawet nie można wyłączyć kompa (pokazjua się tylko przyciski. Trzeba resetować).

Szału dostaję.. Nigdy mi sie tak wczesniej nie działo..

Mam neo 512, Alcat TouchSpeed, Syst. XP Czysty), FF 1.0


(Qbek50) #2

na pewno masz syf na dysku.

Skan:

Ad-Aware:

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=55

SpyBot S&D:

usuwasz syf i wrzucasz loga z HiJackThis do odpowiedniego działu 8)


(Musg) #3

stad pobierz sobie hijacka

http://www.klitetools.com/MM/HijackThis.zip


(Jsawinski) #4

oto mój log:

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Norton\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Programy\Norton\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

D:\Programy\Norton\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

D:\programy\Creative SB Audigy\Taskbar\CTLTask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

D:\Programy\FF\firefox.exe

D:\Programy\gg\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\programy\Acrobat\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Programy\Norton\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Programy\Norton\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Taskbar] d:\programy\Creative SB Audigy\Taskbar\CTLTask.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: ATI TV - {44226DFF-747E-4edc-B30C-78752E50CD0C} - D:\Programy\ATI MMCenetr\TV\EXPLBAR.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 9109348112

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{97874A04-5BC6-4BA6-AAEE-792DF0AC1963}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: brx - {9C160F90-74D1-11D3-AB60-0060977C1F29} - C:\Program Files\Common Files\BricsCad\BrxProtIE.dll


(Kuz5) #5

Log czysty


(Jsawinski) #6

Danke sehr! !!