Mój komputer niechce się wyłączyć. POMOCY!

Czym to może być spowodowane??

Komputer

System operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition

Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 3

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Płyta główna

Typ procesora Intel Celeron D 336, 2800 MHz (21 x 133)

Nazwa płyty głównej Nieznane

Mikroukład płyty głównej VIA P4M800 Pro

Pamięć fizyczna 1536 MB

Typ BIOS’u AMI (07/19/06)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)

Ekran

Karta wideo ATI Radeon HD 4650 Series (1024 MB)

Karta wideo ATI Radeon HD 4650 Series (1024 MB)

Multimedia

Karta dźwiękowa VIA AC’97 Enhanced Audio Controller

Magazyn

Kontroler IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571

Kontroler IDE VIA Serial ATA Controller - 3149

Napęd dyskietek Stacja dyskietek

Dysk fizyczny Maxtor 6Y080M0 (80 GB, 7200 RPM, SATA)

Napęd dysków optycznych HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)

Status dysków SMART OK

Partycje

C: (NTFS) 10001 MB (2888 MB wolne)

D: (NTFS) 24999 MB (18301 MB wolne)

E: (NTFS) 43151 MB (35126 MB wolne)

Rozmiar całkowity 76.3 GB (55.0 GB wolne)

Urządzenia wejściowe

Klawiatura PS/2 Keyboard

Mysz PS/2 Compatible Mouse

Sieć

Karta sieciowa VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.3)

Dodane 24.09.2009 (Cz) 13:55

SPRAWDZIE LOGA Z HIJACKTHIS

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:53:52, on 2009-09-24

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

E:\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\USB TV\EM28XX\BDARemote.exe

E:\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

E:\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\AIMP2\AIMP2.exe

E:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IE2EMBHO Class - {0A0DDBD3-6641-40B9-873F-BBDD26D6C14E} - D:\Programy\easyMule\modules\IE2EM.dll

O4 - HKLM…\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [avgnt] “E:\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe” /min

O4 - HKLM…\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: BDARemote.lnk = C:\Program Files\USB TV\EM28XX\BDARemote.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = E:\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: Download by easyMule - D:\Programy\easyMule\IE2EM.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - E:\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - E:\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - E:\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

End of file - 5246 bytes

Dodane 24.09.2009 (Cz) 13:56

NIEUŻYWAM SPYBOTA TO CZY MOGE TO SKASOWAĆ W HIJACKTHIS??

Mógłbyś sprecyzować co się dzieje? Może jakiś proces nie chce się zamknąć i to dlatego.

Normalnie pisze zamykanie systemu windows i komputer sie włacza od nowa

Próbowałeś może zahibernować komputer? Bądź też wylogować się i dopiero wtedy zamknąć?

Nie nie próbowałem

Panel sterowania / system / zaawansowane / Uruchamianie i odzyskiwanie / - zostawić wolne miejsce (odznaczyć) przy “awaria systemu” - “Automatycznie uruchom ponownie” i przy kolejnym wyłączeniu spisac dane ewentualnego błędu.

oraz

Sprawdzić w BIOS, czy nie masz włączonych opcji związanych z uruchomieniem komputera “na sygnał” - Wake On Events - i wszystkie wyłączyć (Disable).

Być może jakiś proces nie pozwala mu się wyłączyć.

Mam taki problem 0x00000050

http://support.microsoft.com/kb/903251/pl

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms793437.aspx