"Mój komputer" zniknął

Wczoraj zainfekowałam komputer jakimś wirusem. Z menu start i z pulpitu zniknął mi “Mój komputer” , straciłam również prawa administratora. Usunęłam wirusy programem Trojan Remove. Wszystko zaczęło działać , został tylko problem “Mojego komputera” —> nadal go nie ma. W opcjach pulpitu nie da się zaznaczyć komputera , a w opcjach menu start nawet go nie ma. Bardzo proszę o pomoc.

Do Notatnika wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]

"{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword:00000000


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum]

"{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword:00000000


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_ShowMyComputer"=dword:00000001

Z Menu Notatnika >> Plik >> Zapisz jako >> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >> Zapisz jako > FIX.REG >>

plik uruchom (dwuklik i OK).

Zrestartuj komputer.

jessi

“Mój komputer” się pojawił. Dziękuję za pomoc :slight_smile: