Mój log. Czy coś jest nie tak?


(Adivip) #1

Witam wszystkich!

Przeskanowałem kompa Hijackiem i nie wiem jak to zinterpretować o proszę o pomoc... Oto i log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:01:27, on 2005-10-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

D:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

D:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

D:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

D:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\System32\wcsnfy.exe

D:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\javaw.exe

D:\WINDOWS\System32\cmd.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\WINDOWS\System32\cmd.exe

D:\DOCUME~1\Adam\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.563\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Media Playback Support Dll - {9D9A7350-46C9-4E3C-92EF-382B5740A1C3} - D:\WINDOWS\System32\bvicore.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] D:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] D:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] D:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Security Center] wcsnfy.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Security Center] wcsnfy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\RunServices: [msngta32] msngta32.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [Windows Update Service] update32.pif

O8 - Extra context menu item: Download &Flash Movies - D:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Flash2X Flash Hunter - {77B563A5-2A35-4E6B-BFC8-F4B6BB65D5DF} - D:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Launch Flash Hunter - {77B563A5-2A35-4E6B-BFC8-F4B6BB65D5DF} - D:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm (file missing) (HKCU)

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c11.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1125398011671

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1125397992578

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{ACBC7546-088E-49D1-8A8E-A23AD3268B17}: NameServer = 195.114.161.55 195.114.181.130

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - D:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache - Unknown owner - C:\FoxServ\Apache\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - D:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Hardware Clock Driver (hwclock) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\hwclock.exe (file missing)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - D:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: MAPI Mail Client (MAPI) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\mapi32.exe (file missing)

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - D:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - D:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:/FoxServ/mysql/bin/mysqld-nt.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

(Gutek) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

zrób tak:Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Hardware Clock Driver oraz MAPI Mail Client pliki kasujesz ręcznie :stuck_out_tongue:

Zobacz - http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32hwbota.html

tylko wyłącz Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Hardware Clock Driver

Masz super hidden: - Ustaw pokazywanie plików ukrytych a zwłaszcza musisz odmaskować pliki PIF które nawet po zaznaczeniu pokazywania ukrytych będą niewidzialne.

Pomoże ci w tym instrukcja o super hidden :wink:


(Adivip) #3

Dzięki za pomoc. Zrobiłem tak jak pisałeś i oto mój nowy log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:09:06, on 2005-10-23

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

D:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

D:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

D:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

D:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

D:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\DOCUME~1\Adam\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.047\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] D:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] D:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] D:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download &Flash Movies - D:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Flash2X Flash Hunter - {77B563A5-2A35-4E6B-BFC8-F4B6BB65D5DF} - D:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Launch Flash Hunter - {77B563A5-2A35-4E6B-BFC8-F4B6BB65D5DF} - D:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm (file missing) (HKCU)

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{ACBC7546-088E-49D1-8A8E-A23AD3268B17}: NameServer = 195.114.161.55 195.114.181.130

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - D:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache - Unknown owner - C:\FoxServ\Apache\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - D:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - D:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - D:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - D:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

:smiley:


(Gutek) #4

LOG OK

Zbędniki w autostarcie:

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz ten wpisy.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically