Moj log

prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:47:47, on 02/03/2005

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\pctspk.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-us\msnappau.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

C:\WINDOWS\System32\SNSS32.EXE

C:\Program Files\AdTools Service\AdToolsKeep.exe

C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\hijack\hijackthis1.99.1\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\imapi.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: &EliteBar - {28CAEFF3-0F18-4036-B504-51D73BD81ABC} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 59.dll

O2 - BHO: &EliteSideBar - {ED103D9F-3070-4580-AB1E-E5C179C1AE41} - C:\WINDOWS\EliteSideBar\EliteSideBar 08.dll

O3 - Toolbar: &EliteBar - {825CF5BD-8862-4430-B771-0C15C5CA8DEF} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 59.dll

O4 - HKLM…\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [msnappau] “C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-us\msnappau.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM…\Run: [Norton Personal Firewall] lah.exe

O4 - HKLM…\Run: [AdTools Service] C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

O4 - HKLM…\Run: [iST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM…\Run: [nvsvca32] C:\WINDOWS\nvsvca32.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinAmpAgent] C:\WINDOWS\shch.exe /i

O4 - HKLM…\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM…\Run: [Dot.net Networking] SNSS32.EXE

O4 - HKLM…\Run: [siS Tray] C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE

O4 - HKLM…\RunServices: [Norton Personal Firewall] lah.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Dot.net Networking] SNSS32.EXE

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Norton Personal Firewall] lah.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: *.media-motor.net

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

Do kasacji

Kosmetycznie

Zainstaluj srevice packa i krytyczne poprawki do Win XP i IE.

Poczekaj jeszcze na innych może się czegos dopatrzą.

Do wywalenia w awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu:

Potem jeszcze skan:

http://download.zonelabs.com/bin/free/p … olHome.exe

http://download.softpedia.ro/software/A … sd14b2.exe

http://www.download.com/ETD-Security-Sc … ag=lst-0-1

dzieki, jak wroce do domu to sproboje to wykasowac i dam jutro znac czy zadzialalo

O4 - HKLM…\RunServices: [Dot.net Networking] SNSS32.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Dot.net Networking] SNSS32.EXE

to raczej też