Mój log

Oto mój log czy możecie mi udzielić porady co mam wyrzucić:

Wyłącz przywracanie systemu, start w awaryjnym.

Usuwasz:

C:/Program Files/MediaAccess

oraz w Hijacku

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gah95on6] C:\WINDOWS\system32\gah95on6.exe

Dodatkowo kosmetycznie możesz usunąć :

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

Zalecałbym też jakiegoś firewalla, chyba że wystarczy ci systemowy.

wylacz przywracanie systemu i usn:

Media Access–recznie z systemu odinstaluj

dalej fixuj:

nastepnie usun:

recznie wywal:- [gah95on6]

daj raz jeszcze log :slight_smile:

Ok zrobiłem wszystko co kazaliście a oto mój log po naprawie:

Czysty! :smiley:

bardzo ładny :slight_smile: