Mój pierwszy log. Prośba o sprawdzenie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:11:38, on 2005-06-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

c:\windows\system32\ekdugc.exe

C:\WINDOWS\System32\m?iexec.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\Kyodai Mahjongg\kmj.exe

D:\GG\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\winamp\winamp.exe

D:\mozilla\firefox.exe

D:\Fotki\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe

O2 - BHO: CExtension Object - {0019C3E2-DD48-4A6D-ABCD-8D32436323D9} - C:\WINDOWS\cfgmgr52.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: (no name) - {B633A455-52A4-380C-BD78-FC3690DB9A64} - C:\WINDOWS\System32\cdmagent\jjhaheeaeq.dll

O4 - HKLM…\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Jet Detection] “C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe”

O4 - HKLM…\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM…\Run: [WIN USB 2.0] winusb.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL

O4 - HKLM…\Run: [DeskAd Service] C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe

O4 - HKLM…\Run: [Onet.pl AutoUpdate] “C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe” /updateexetsr

O4 - HKLM…\Run: [Windows AdStatus] C:\Program Files\Windows AdStatus\WinStat.exe

O4 - HKLM…\Run: [AdTools Service] C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

O4 - HKLM…\Run: [AQ3HelperStartUp] C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “D:\time\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [Picasa Media Detector] D:\picasso\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM…\Run: [AUNPS2] RUNDLL32 AUNPS2.DLL,_Run@16

O4 - HKLM…\Run: [PSoft1] C:\WINDOWS\System32\psoft1.exe

O4 - HKLM…\Run: [G3] C:\WINDOWS\System32\GSMedia3.exe

O4 - HKLM…\Run: [cfgmgr52] RunDLL32.EXE C:\WINDOWS\cfgmgr52.dll,DllRun

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [VBouncer] C:\PROGRA~1\VBOUNCER\VirtualBouncer.exe

O4 - HKLM…\Run: [ilfwwc] C:\WINDOWS\System32\ilfwwc.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [tkbwfsw] c:\windows\system32\ekdugc.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [WIN USB 2.0] winusb.exe

O4 - HKCU…\Run: [TaskBar] “C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTask.exe”

O4 - HKCU…\Run: [WITaj!] C:\Program Files\WITaj!\Wit2000.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gnja] C:\WINDOWS\System32\m?iexec.exe

O4 - HKCU…\Run: [sygate Personal Port Blocker] volume.exe

O4 - HKCU…\Run: [WIN USB 2.0] winusb.exe

O4 - HKCU…\Run: [Eyeball Chat] “D:\Program Files\Eyeball\Eyeball Chat\EyeballChat.exe” -min

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [update Service] C:\PROGRA~1\COMMON~1\TEKNUM~1\update.exe /startup

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\GG\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Startup: MP3 Dancer.lnk = D:\Program Files\MP3Dancer\MP3Dancer.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: 50 FREE MP3s! - {686C970F-1D7D-4469-85D1-4B35763B56CC} - http://www.emusic.com?fref=149133 (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 67.19.178.84

O15 - Trusted IP range: 67.19.178.84 (HKLM)

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/fu … .0.8-2.cab

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/platypus/miniclipGameLoader.dll

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/28f4b6584d3 … xIE601.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 3486201653

O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://player.virtools.com/downloads/pl … taller.exe

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8 ) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{BF36DA3E-E026-455C-A56D-0AD568DC5F79}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: Controls Folder - C:\WINDOWS\system32\tJpi.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: ShellServiceObjectDelayLoad - C:\WINDOWS\system32\clrtcli.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe

Na razie ok

Wskazówka na przyszłośc,pierwszymi objawami że coś jest w kompie jest jego dziwne zachowanie,długie otwieranie stron,otwierają się jakieś reklamy,blokuje się siec,po otworzeniu tabeli procesów są tam dziwne nazwy

aaa.exe,kkk.exe,teenkids.exe,Xxx.exe,winaamp - nie winamp.exe

Zainstaluj SP2

Co OK :?

Bo log to chyba nie :smiley: :smiley:

Choćby nawet to:

A jest i wiele innych niepewnych wpisów.

Poczekaj na specjalistów od logów, oni powiedzą Ci dokładnie co masz usunąć.

Johny jedna zasada nie wiesz nie piszesz a szczególnie przy sprawdzaniu logów :!: :!: :!:

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj proces svcproc nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz SvcProc => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Ten wpis z kreseczką “_” usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Jak bedzie problem ze znalezieniem pliku z pytajnikiem czyli ten:

To w C:\WINDOWS\System32 prawoklik i posortuj według nazw

wtedy ten m?iexec.exe będzie na samym spodzie

Jeżeli wpisy 015 będą stawiać opór to usuń je narzędziem KillTrusted 0.7

Na koniec ponownie wklej loga