Moj problem to wysokie pingi


(Wojtu1989) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:57:00, on 2008-09-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

H:\WINDOWS\System32\smss.exe

H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

H:\WINDOWS\system32\services.exe

H:\WINDOWS\system32\lsass.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

H:\WINDOWS\svchost.exe

H:\WINDOWS\Explorer.EXE

H:\WINDOWS\htpatch.exe

H:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

H:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

H:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

H:\Program Files\Opera\opera.exe

H:\Program Files\Valve\hl.exe

H:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] H:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] H:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "H:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "H:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = H:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 2905 bytes

(Asterisk) #2

Proszę zastosować się do tego Tematu i edytować własnego posta

w celu zmiany jego tytułu na konkretny oraz opisania problemu.

W przeciwnym razie topic wyląduje w Śmietniku.

BTW.

Logi wklejamy na np. wklejto.pl i dajemy linka


(huber2t) #3

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

H:\WINDOWS\svchost.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Wojtu1989) #4

kiedy przeciagam notatnik na combofix wyskakuja bledy ;/


(huber2t) #5

W czasie pobierania i skanowania combofixem zamknij wszelkie programy ochronne (Antywirusa, zaporę)

Spróbuj podczas pobierania zapisać nie pod nazwą ComboFix.exe tylko z kreską pomiędzy:

Combo-Fix.exe


(Wojtu1989) #6

wyskakuje brak pliku WINDOWS\regedit.exe


(huber2t) #7

Spróbuj uruchomić w trybie awaryjnym


(Wojtu1989) #8

f ile tzeba wciskac zeby wejsc to awaryjnego??


(huber2t) #9

Podczas uruchamiania wciskasz F8


(Wojtu1989) #10

nie pomoglo


(Spandau) #11

Pobierz program SDFix

* Dwuklik na SDFix.exe następnie program wypakuje się na dysk systemowy (standardowo C:\SDFix)

* Zrestartuj komputer i wejdź do trybu awaryjnego (klawisz F8 przed bootem Windowsa)

* Wejdź do folderu z SDFix kliknij dwa razy na plik RunThis.bat

* Wciśnij Y nastąpi proces usuwania.

* Kiedy usuwanie się ukończy wciśnij dowolny klawisz (Any Key). Nastąpi restart komputera.

* Po restarcie SDFix uruchomi się ponownie, żeby dokończyć proces usuwania kiedy pojawi się w oknie programu Finished, wciśnij dowolny klawisz do zakończenia scryptu i załadowania ikon na pulpicie.

* Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

Jeśli to nie pomoże to:

Pobierz The Avenger zaznacz poniższy tekst

kopiujesz - klikasz na Paste Script from Clipboard - Execute - Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Po wykonaniu skasuj z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklej raport na forum C:\avenger.txt

Instrukcja obsługi programu http://cybertrash.pl/images/tata/Avenger/Avenger.html