Mój scan komputera

Witam.

Dzisiaj przeskanowałem komputer i chciałbym o wypowiedzenie się kogoś kto się na tym zna. Oto wpis z notatnika

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:53:15, on 2010-07-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17055)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\program files\steam\steam.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Wireless 11abg Network Utility\WLService.exe

C:\Program Files\Wireless 11abg Network Utility\WLanCfgAG.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Wyeke\wyeke169.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Wyeke\wyeke.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.localstrike.com.ar/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com?o=14780&l=dis

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://search.localstrike.com.ar/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.localstrike.com.ar/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.localstrike.com.ar/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.localstrike.com.ar/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Hacked by Godzilla

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,EXPLORER.EXE

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SuggestMeYesBHO - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Program Files\AutocompletePro\AutocompletePro.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Smart-Shopper - {4A7C84E2-E95C-43C6-8DD3-03ABCD0EB60E} - C:\Program Files\Smart-Shopper\Bin\2.6.71\Smrt-Shpr.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: VDownloader Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MS32DLL] C:\WINDOWS\MS32DLL.dll.vbs

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SVCHOST.EXE] C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [dso32] C:\DOCUME~1\Maciek\USTAWI~1\Temp\dsoqq.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: SmartShopper - Compare product prices - {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEBF} - C:\Program Files\Smart-Shopper\Bin\2.6.71\Smrt-Shpr.dll

O9 - Extra button: SmartShopper - Compare travel rates - {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEC0} - C:\Program Files\Smart-Shopper\Bin\2.6.71\Smrt-Shpr.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {402EE96E-2CE8-482D-ADA5-CECEEA07E16D} - http://www.turntool.com/ViewerInstall.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B13BBD58-35B1-457E-8117-62F7FF585CE9}: NameServer = 192.168.5.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: LogonInit - logonInit.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: RelevantKnowledge - C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlls.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: WPCA-132AG Wireless PC Card (WPCA-132AG Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Wireless 11abg Network Utility\WLService.exe

O23 - Service: Wyeke Service - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Wyeke\wyeke169.exe


--

End of file - 9554 bytes

Wróżek na tym forum brak. Przede wszystkim dokładnie opisz problem.

Pokaż logi z narzędzi OTL + GMER + UsbFix.

Z OTL pokazujesz dwa wynikowe logi OTL.txt + Extras.txt , natomiast w UsbFix używasz opcji Listing.

Przed uruchomieniem powyższych narzędzi odinstaluj (jeśli posiadasz) wszelkie programy tworzące wirtualne napędy (Daemon Tools, Alcohol itp.) oraz usuń instalowany przez nie sterownik SPTD narzędziem SPTDInst z opcji Uninstall (jeśli będzie zszarzałe, to OK).

Zawartość logów wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

proszę tutaj z OTL

OTL

http://wklej.to/9kWY

Extras

http://wklej.to/Qo4U


RSIT

http://wklej.to/UqGC

UsbFix

http://wklej.to/dx7n

Chciałbym się dowiedzieć czy mój komputer ma niepotrzebne virusy, bądz groźne wirusy co by obniżało jego sprawność.

Ja prosiłem konkretnie o logi OTL + GMER + UsbFix, a nie OTL + RSIT + UsbFix. Szczególnie ważny jest ten drugi.

Z takich powodów się nie wstawia logów. Albo jest coś i się to zwalcza przy pomocy logów z OTL itp., albo ich nie ma i się za to nie bierzemy.

Tak czy siak jest tutaj przede wszystkim b. dużo spyware i adware, ale następnym razem nie przestawiaj w OTL-u niczego na Wszystko.

Na początek trzeba jednak znaleźć w systemie kopię pliku hidserv.dll, którego brakuje w jego domyślnej lokalizacji.

Pobierz SystemLook i uruchom.

Wklej w niego:

Klikasz Look i pokazujesz powstały raport.

f4lconn , proszę dostosować się do reguł forum i działu Bezpieczeństwo: a szczególnie zwrócić uwagę na konkretne tytułowanie tematów - używasz opcji EDYTUJ.

zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html