Moje Dokumenty - przypadkowe usunięcie z Pulpitu


(system) #1

Usunąłem przypadkowo folder "Moje Dokumenty" z pulpitu. I nie wiem co zrobić, by mieć go z powrotem. Probowałem kopiować z C:\Documents and Settings\xxx\Moje Dokumenty, ale nie da rady.

Co mam zrobić?


(niezDarek) #2

utwórz skrót moich dokumentów

lub

  1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Właściwości.

  2. Kliknij kartę Pulpit.

  3. Kliknij przycisk Dostosuj pulpit.

  4. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij ikony, które chcesz umieścić na pulpicie.

  5. Kliknij przycisk OK.


(adam749) #3

Start > PPM na moje dok > pokaż na pulpicie.


(system) #4

devil33 dzięki, pomogło :slight_smile: