MOJE LOGI Proszę o analizę


(Aficio32) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:40:05, on 2005-11-10

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\MsgSys.EXE

C:\Program Files\NavNT\vptray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

C:\Program Files\Sony Ericsson\Wireless Manager\GCXXManager.exe

D:\Moje dokumenty\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

D:\Moje dokumenty\Emule\emule.exe

C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\wkubica\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://proxypac:8083/proxy.pac

O1 - Hosts: 128.1.145.145 trapper

O1 - Hosts: 128.1.140.1 MARLY1

O1 - Hosts: 128.1.140.2 MARLY2

O1 - Hosts: 128.1.140.4 MARLY4

O1 - Hosts: 128.1.140.5 MARLY5

O1 - Hosts: 128.1.140.6 MARLY6

O1 - Hosts: 128.1.140.7 MARLY7

O1 - Hosts: 128.1.140.8 MARLY8

O1 - Hosts: 128.1.140.9 MARLY9

O1 - Hosts: 128.1.140.10 MARLY10

O1 - Hosts: 128.1.140.11 FINANCE1

O1 - Hosts: 128.1.140.12 FINANCE2

O1 - Hosts: 128.1.140.13 FINANCE3

O1 - Hosts: 128.1.140.14 FINANCE4

O1 - Hosts: 128.1.140.30 BIFF

O1 - Hosts: 128.1.140.32 DOC

O1 - Hosts: 172.21.1.200 kynes2 kynes2.lyreco.com

O1 - Hosts: 172.21.1.100 kynes1 kynes1.lyreco.com

O1 - Hosts: 172.21.1.9 XML

O1 - Hosts: 172.21.1.31 SWEEPER1

O1 - Hosts: 172.21.1.32 SWEEPER2

O1 - Hosts: 172.21.4.5 punchout

O1 - Hosts: 172.21.4.20 MCFLY

O1 - Hosts: 128.1.140.43 BONUX

O1 - Hosts: 128.1.140.44 CASTOR

O1 - Hosts: 128.1.140.47 terminator

O1 - Hosts: 128.1.140.48 POLUX

O1 - Hosts: 128.1.140.41 STORE1

O1 - Hosts: 128.1.140.34 HAHT4

O1 - Hosts: 128.1.142.253 publicator

O1 - Hosts: 128.1.69.1 robocop

O1 - Hosts: 128.1.69.2 robocop2

O1 - Hosts: 128.1.80.1 pingpong

O1 - Hosts: 138.21.140.2 HANNOVER2

O1 - Hosts: 160.1.140.1 TAIPEI1

O1 - Hosts: 160.11.140.1 TAIPEI2

O1 - Hosts: 161.1.140.1 HONGKONG1

O1 - Hosts: 162.1.140.1 TOKYO1

O1 - Hosts: 162.11.140.1 HADANO1

O1 - Hosts: 128.1.141.10 HOTLINE1

O1 - Hosts: 128.1.142.1 eprod01

O1 - Hosts: 128.1.142.2 eprod02

O1 - Hosts: 128.1.142.3 eprod03

O1 - Hosts: 128.1.142.4 eprod04

O1 - Hosts: 128.1.142.5 eprod05

O1 - Hosts: 128.1.142.6 eprod06

O1 - Hosts: 128.1.142.7 eprod07

O1 - Hosts: 128.1.142.8 eprod08

O1 - Hosts: 128.1.142.9 eprod09

O1 - Hosts: 128.1.142.10 eprod10

O1 - Hosts: 128.1.142.11 eprod11

O1 - Hosts: 128.1.142.12 eprod12

O1 - Hosts: 128.1.142.13 eprod13

O1 - Hosts: 128.1.142.14 eprod14

O1 - Hosts: 128.1.142.15 eprod15

O1 - Hosts: 128.1.142.16 eprod16

O1 - Hosts: 128.1.142.91 eprod91

O1 - Hosts: 128.1.142.92 eprod92

O1 - Hosts: 128.1.142.101 etrain01

O1 - Hosts: 128.1.142.102 etrain02

O1 - Hosts: 128.1.142.103 etrain03

O1 - Hosts: 128.1.142.104 etrain04

O1 - Hosts: 128.1.142.105 etrain05

O1 - Hosts: 128.1.142.121 esimu01

O1 - Hosts: 128.1.142.122 esimu02

O1 - Hosts: 128.1.142.141 etrain141

O1 - Hosts: 128.1.142.142 etrain142

O1 - Hosts: 128.1.142.151 edev01

O1 - Hosts: 128.1.142.254 epubli

O1 - Hosts: 128.1.145.51 TRMAIL1

O1 - Hosts: 128.1.145.52 TRMAIL4

O1 - Hosts: 128.1.100.1 xma1 XMA1

O1 - Hosts: 128.1.100.2 xma2 XMA2

O1 - Hosts: 128.1.130.6 oma6 OMA6 impression IMPRESSION

O1 - Hosts: 128.1.130.10 tatooine TATOOINE

O1 - Hosts: 128.1.130.11 naboo NABOO

O1 - Hosts: 128.1.199.143 k3po

O1 - Hosts: 128.1.199.237 c3po

O1 - Hosts: 128.1.197.100 gallia

O1 - Hosts: 128.1.199.147 thailand thailand.lyreco.com

O1 - Hosts: 128.1.199.122 gfb gfb.lyreco.com

O1 - Hosts: 128.1.199.80 warszawa warszawa.lyreco.com

O1 - Hosts: 128.1.199.44 dtwbatch DTWBATCH

O1 - Hosts: 128.1.199.43 dtwdb DTWDB

O1 - Hosts: 128.1.199.45 dtwweb DTWWEB

O1 - Hosts: 128.1.199.46 lyrdb

O1 - Hosts: 128.1.199.9 dtw dtw128

O1 - Hosts: 128.1.199.92 sas sas128

O1 - Hosts: 128.1.199.58 nookrac NOOKRAC

O1 - Hosts: 128.1.199.150 grahrk GRAHRK

O1 - Hosts: 128.1.199.125 fileserver fileserver.lyreco.com

O1 - Hosts: 128.1.199.126 nfssap nfssap.lyreco.com

O1 - Hosts: 128.1.199.6 obiwan OBIWAN

O1 - Hosts: 128.1.199.8 kenobi KENOBI

O1 - Hosts: 128.1.199.83 fremen FREMEN

O1 - Hosts: 128.1.42.76 pc95-562

O1 - Hosts: 135.1.130.1 BICP bicp

O1 - Hosts: 172.17.1.8 ADMINSERV

O1 - Hosts: 128.1.141.100 GET-IT get-it.lyreco.com

O1 - Hosts: 128.1.197.80 contract.lyreco.com

O1 - Hosts: 128.1.197.81 contracttest.lyreco.com

O2 - BHO: NavErrRedir Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\System32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program Files\NavNT\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GCXX-Manager-Class] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Wireless Manager\GCXXManager.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [BI1HelperStartUp] C:\PROGRA~1\BEACHI~1\BI1HEL~1.EXE /partner BI1

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Moje dokumenty\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] "C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Check for PictureShare.net Updates.lnk = C:\Program Files\PictureShare\WiseUpdt.exe

O4 - Startup: DLHelperEXE.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - D:\IrfanV\Ebay\Ebay.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=about:blank

O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrls.cab

O16 - DPF: {5e2a3510-4371-11d6-b64c-00c04faedb18} (Oracle JInitiator 1.1.8.18) - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = servers.group.lyreco.com

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = servers.group.lyreco.com

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = servers.group.lyreco.com

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = servers.group.lyreco.com

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: PCANotify - C:\WINDOWS\SYSTEM32\PCANotify.dll

O23 - Service: pcAnywhere Host Service (awhost32) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe

Będę wdzięczny za pomoc. Pokazuje mi że mam jakiegoś trojana i często na stronach internetowych wyskakuje błąd i każe debugować.

Pozdrawiam :cry:


(boczi) #2

Wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu. Gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, zobacz TU.

Pogrubione kasujesz z dysku oraz wszystkie wpisy z Hijacka.

Ściągnij WWDC i zamknij porty robaków.

To znasz?

Czy sam ustawiłeś stronę about:blank w IE? Sam ustawiałeś też łączenie się przez proxy?


(aju) #3

w IE

narzędzia==>opcje internetowe=>zaawansowane==>wyłącz debugowanie skryptu.

a loga zaraz ktoś wpadnie i sprawdzi. ;]


(Aficio32) #4

boczi i aju wielkie dzięki.

Boczi odpowiadając na pytanie : to jest komp firmowy i tu wszystko ustawiał administrator.Czy mam wszystko skasować co zaznaczyłeś w cytatach? Nigdy tego nie próbowałem robić?


(boczi) #5

Tak, skasuj. Zostaw na razie 017, co do których mam wątpliwości. Poczekaj na opinię innej osoby co do tych wpisów.

PS W razie czego zawsze program tworzy kopie zapasowe wpisów.


(aero) #6

ja ci jeszcze polecam zainstalować sp2 i dobrego firewalla i antyvirusa+antyspyware, aby uniknąć kłopotów później


(Aficio32) #7

Miałem SP2 i wszystko przestało działać . Mułek , komunikatory i przinstalowałem system na sp1. Teraz działa . Korzystam z Norton AntiVirus.


(aero) #8

tylko że sp2 instaluje się najlepiej na system po formacie, albo mozna zintegrować sp2 z xp, a ty instalowałeś na system juz używany i dlatego to mogło powodować konflikt


(Aficio32) #9

Tak było . Różne krążą opinie o tym SP2 . Wszyscy odradzają , mój administrator w pracy też. Może ty masz jakieś argument , które przemawiają za zainstalowaniem , ale tak żeby wszystko działało.


(boczi) #10

Tutaj masz recenzję dodatku SP2:

http://xp.net.pl/art/windowsxp_sp2.html

oraz różne pytania i odpowiedzi:

http://xp.net.pl/art/xpsp2.html

Jak zintegrować SP2 z dyskiem instalacyjnym XP masz tutaj:

http://www.xp.net.pl/art/windowsxp_sp1a_cd.html