Monitor gasnie

gdy tylko przestaje ruszać myszka albo pisac na klawiaturze gasnie mi monitor nie ma zadnego wygaszacza tylko moniter wyswietla ze brak sygnalu

a oto i raport z hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:03:31, on 2007-09-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Wintab32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02\bin\java.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsxlive.net

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acecad.Wtxpload] C:\WINDOWS\Acecad\Wtxpload.exe Acecad

O4 - HKLM\..\Run: [ZPOINT32] C:\WINDOWS\system32\ZPOINT32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ITPIPSetup] "D:\setupstb.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Glass2k] C:\Documents and Settings\prv\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\5RYBGIES\Glass2k[1].exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [FlashIcon] C:\Program Files\Generic\USB Card Reader Driver v2.3\FlashIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [MAAgent] C:\Program Files\MarkAny\ContentSafer\MAAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [1qaw3edr5] C:\Program Files\Gadu-Gadu\serwer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SAFE7] "C:\Program Files\Steganos Safe 7\SAFE7.exe" -boot

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Vista Sidebar] C:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ViStart] C:\Program Files\ViStart\ViStart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [VisualTooltip] C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe

O4 - HKCU\..\Run: [1qaw3edr5] C:\Program Files\Gadu-Gadu\serwer.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [1qaw3edr5] C:\Program Files\Gadu-Gadu\serwer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [SAFE7] "C:\Program Files\Steganos Safe 7\SAFE7.exe" -firstboot (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [SAFE7] "C:\Program Files\Steganos Safe 7\SAFE7.exe" -firstboot (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SAFE7] "C:\Program Files\Steganos Safe 7\SAFE7.exe" -firstboot (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SAFE7] "C:\Program Files\Steganos Safe 7\SAFE7.exe" -firstboot (User 'Default user')

O4 - Startup: WinMySQLadmin.lnk = C:\xampp\mysql\bin\winmysqladmin.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: winlogin.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\winlogin.exe

O4 - Global Startup: WL-8314 Configuration Utility.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: MUSICMATCH MX Web Player - {d81ca86b-ef63-42af-bee3-4502d9a03c2d} - http://wwws.musicmatch.com/mmz/openWebRadio.html (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - http://www.samsung.com/plugin/vmpinstaller/installer/components/MTSInstallers/MetaStream3.cab?url=http://www.samsung.com/common/web3d/mp3player/YP_K5JAB/page_k5.html

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168799341207

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - C:\xampp\apache\bin\apache.exe

O23 - Service: FileZilla Server FTP server (FileZilla Server) - FileZilla Project - C:\xampp\filezillaftp\filezillaserver.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: mysql - Unknown owner - c:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: Wintab32 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Wintab32.exe


--

End of file - 9533 bytes

Ile czasu mija od Twojego zaprzestania ruszania myszką i pisania na klawiaturze między zgaśnięciem ekranu?

A może po prostu ustawione jest jak zawsze standardowo po 20 minutach monitor sie wyłącza, nawet jeśli nie masz wygaszacza. Tą opcją można pobawić się jak i ją wyłączyć z pozycji ustawienia wygaszacza ekranu w zakładce ZASILANIE. Tam ustawiasz wyłączanie monitora itp.

czas

to ruznie tak ze 3-6 sec a jak zgasnie to czasami pojawia sie na chwile i gasniealbo pojawiaja sie jakies paski biale

a to wszystko sie stalo po tym jak zainstalowalem atualizacje i taka gre od kolegi

edit: naprawilem :slight_smile: cos mi pzestawilo ustawienia monitora

Ja tam nic złego w logach nie zauważam… Jak już działa normalnie to OK :slight_smile: Jakby co to polecam przywracanie systemu.

@GIBbeer - Log z Hijacka na pewno nie jest czysty:

To należy do robaka: “AGOBOT-IX WORM”!

Wpis do sfiksowania w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz go >> Fix checked.

A czerwony plik do usunięcia, np. ręcznie w Trybie Awaryjnym.

Nie wiem, co z tymi poniższymi:

Nie wiem, czy te powyższe są dobre, bo pochodzą od innego procesu (1qaw3edr5) - prawidłowy proces ma nazwę “Gadu-Gadu”, jak poniżej:

Dlatego proponuję sprawdzić ten zaznaczony na czerwono plik na http://virusscan.jotti.org/

Opis, jak korzystać z JOTTI --> http://otfans.pl/forums/showthread.php?tid=552

albo na http://www.virustotal.com/en/indexf.html

(korzysta się podobnie jak z JOTTI).

Potem napisz tu o wyniku.

Możesz dać jeszcze log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).

jessi