.mov a komperesja


(Wojteko10) #1

Czy format .mov posiada kompresję?


(Adam Bialek) #2

Tak.


(Wojteko10) #3

a ma różne stopnie kompresji, jak np. avi?


(Adam Bialek) #4

Tak. MOV umożliwia różne metody kompresji danych jak JPEG (każda klatka oddzielnie), RLE, MPEG, itd.