Może być kilka warunków do pętli?


(rycerz2000) #1

Jeśli się da to jak zapisać kilka warunków do pętli do...while ? Moja gra ma polegać na tym że osoba wpisuje liczbę od 1 do 10 druga liczba jest losowana i potem program odejmuje je od siebie. Chodzi mi o to żeby gdy ktoś wpisze liczbę mniejszą od 1 lub większą od 10 program powtórzy tekst o wpisanie liczby.


(StawikPiast) #2

Oczywiście ze może być

do

while x > 0 and x < 11


(Phinsectoman) #3

and? a nie przypadkiem &?


(Frankfurterium) #4

Skoro autor tematu nie napisał, o jaki język programowania chodzi… Każdy ma wybrać swój ulubiony i opisać, jak to w nim wygląda?


(rycerz2000) #5

Chodzi o język C++


(enedil) #6

Zawsze możesz dać

zmiennaZLiczba = zmiennaZLiczba % 10