Może ktoś rzuci okiem


(system) #1

Po pierwsze prosze o zobaczenie na log, czy niema tam jaakiegos badziewia

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:58:48, on 2005-11-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

D:\Liczniki\DU Meter\DU Meter\DUMeter.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

D:\DCPlusPlus-0.674\DCPlusPlus.exe

E:\eMule0.44bPawcio5.15\emule.exe

C:\Documents and Settings\Pi\Pulpit\POMOC\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] D:\Liczniki\DU Meter\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBA} - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BA2E4F1C-FB02-46E2-9552-A126F6C406A0}: NameServer = 83.175.179.193,83.175.180.1

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Zarządzanie aplikacjami (AppMgmt) - Advanced Micro Devices, Inc. - (no file)

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Klient DHCP (Dhcp) - - (no file)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Logowanie pomocnicze (seclogon) - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym (SENS) - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Unknown owner - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe (file missing)

O23 - Service: Instrumentacja zarządzania Windows (winmgmt) - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: Portable Media Serial Number Service (WmdmPmSN) - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: Rozszerzenia sterownika Instrumentacji zarządzania Windows (Wmi) - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: Aktualizacje automatyczne (wuauserv) - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej (WZCSVC) - Unknown owner - (no file)

Po drugie moze ktos bedzie wiedzial dlaczego windows xp zrobil mi sie taki kanciasty z wygladu i robia sie w nim rózne rzezcy ktorych nie bylo wczesniej

a po trzecie moze ktos wiej ak mozna wyeksportowac zawartosć Thanderbirda ( wiadomości otrzymana , wyslane, adresy) aby mozna je póżniej wczytac.

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(kosior6) #2

Bogaty Autostart masz. Zainstaluj Service Pack 2 możesz pobrać z

tej stronki.


(Gutek) #3

Zmieni się po instalacji SP jakiegoś przynajmniej, a log OK nie masz syfu