Może mi ktoś sprawdzić logi?

Co z tego mam usunąć? Z góry dzięki za pomoc :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:02:00, on 05-05-15

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATIUPDPL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CMMPU.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\DANE APLIKACJI\OAEU.EXE

C:\GCB.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\AVERTV\QUICKTV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

D:\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/spage.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/spage.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\SYSTEM\cmmpu.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: (no name) - {F899F96C-37D2-3327-F2F9-6013438F3BC6} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BAABQI.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [atiupdpl] C:\WINDOWS\SYSTEM\atiupdpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL,DllInstall

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] C:\WINDOWS\SYSTEM\mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [atiupdpl] C:\WINDOWS\SYSTEM\atiupdpl.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Oaae] C:\WINDOWS\Dane aplikacji\oaeu.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Blypn] \gcb.exe

O4 - HKCU\..\Run: [atiupdpl] C:\WINDOWS\SYSTEM\atiupdpl.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: QuickTV.lnk = C:\AVERTV\QuickTV.exe

O4 - Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\TWAIN_32\PV\WATCH.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmtrans.html

O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {2A32B14F-4D29-4EA3-AC54-E9B19F436CE7} - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/TDECntrl.CAB

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://dl.ad-ware.cc/oV6H44RsHvfnBw_m7Rmk.chm::/on-line.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://acc2.gateone.ath.cx/script/loud.chm::/Bridge-c139.cab

Wchodzisz w tryb awaryjny i kasujesz:

Ręcznie:

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATIUPDPL.EXE

C:\WINDOWS\DANE APLIKACJI\OAEU.EXE

C:\GCB.EXE

W Hijacku

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/spage.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/spage.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

O2 - BHO: (no name) - {F899F96C-37D2-3327-F2F9-6013438F3BC6} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BAABQI.DLL

O4 - HKLM…\Run: [atiupdpl] C:\WINDOWS\SYSTEM\atiupdpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [sp] rundll32 C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL,DllInstall

O4 - HKLM…\RunServices: [atiupdpl] C:\WINDOWS\SYSTEM\atiupdpl.exe

O4 - HKCU…\Run: [Oaae] C:\WINDOWS\Dane aplikacji\oaeu.exe

O4 - HKCU…\Run: [blypn] \gcb.exe

O4 - HKCU…\Run: [atiupdpl] C:\WINDOWS\SYSTEM\atiupdpl.exe

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht! http://dl.ad-ware.cc/oV6H44RsHvfnBw_m7Rmk.chm::/o n-line.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://acc2.gateone.ath.cx/script/loud.chm::confused: Bridge-c139.cab

Model prawidłowego usuwania - Tryb awaryjny i wyłączone przywracanie systemu.

Dokładne info:

Źródło http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … entry25589

Program, którym skasujesz nieusuwalne “ręcznie”, normalnie pliki: KillBox

Kasujesz ręcznie:

Następnie kasacja w HJT: (SE.DLL)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/spage.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

  	R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/spage.html

  	R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

  	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

  	R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

 	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

  	R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

Kasacja ręczna - znajdź pogrubiony plik:

Kasacja z Hijacka wpisów z autostartu pochodzących od plików, które masz usunąć ręcznie

O4 - HKLM\..\Run: [atiupdpl] C:\WINDOWS\SYSTEM\atiupdpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL,DllInstall

  	O4 - HKLM\..\RunServices: [atiupdpl] C:\WINDOWS\SYSTEM\atiupdpl.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Oaae] C:\WINDOWS\Dane aplikacji\oaeu.exe

  	O4 - HKCU\..\Run: [Blypn] \gcb.exe

  	O4 - HKCU\..\Run: [atiupdpl] C:\WINDOWS\SYSTEM\atiupdpl.exe

Kosmetyczna kasacja:

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

  	O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

Szkodliwe kontrolki - kasacja z HJT:

O16 - DPF: {2A32B14F-4D29-4EA3-AC54-E9B19F436CE7} - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/TDECntrl.CAB

  	O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://dl.ad-ware.cc/oV6H44RsHvfnBw_m7Rmk.chm::/o n-line.exe

  	O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://acc2.gateone.ath.cx/script/loud.chm::/ Bridge-c139.cab

Później kolejne wskazówki.

Po czynnościach log.