Mozilla Firefox a tło

Używałem firefoxa i na samej górze, to znaczy tam gdzie jest zamknij jest kolor Vistowy. Wydawało mi się, że kiedyś był czarny. Jak to naprawić, żeby był czarny?

jesli okno jest zmaksyamlizowane to jest czarne jesli nie przezroczyste