Mozilla Firefox a tło


(Gareth17) #1

Używałem firefoxa i na samej górze, to znaczy tam gdzie jest zamknij jest kolor Vistowy. Wydawało mi się, że kiedyś był czarny. Jak to naprawić, żeby był czarny?


(Ozzi91) #2

jesli okno jest zmaksyamlizowane to jest czarne jesli nie przezroczyste