Mozilla Firefox - udostępnianie


(Bornholm1) #1

Mam zainstalowaną przeglądarkę FIREFOX. Miałem zamiar by również z niej korzystał drugi użytkownik komputera. Po wejściu na jego konto; wyrzuciłem ikonę uruchamiania przeglądarki na pulpit. Okazało się, że ten użytkownik nie ma możliwości uruchomienia tej przeglądarki. Natomiast jeżeli to już wychodzi, to wówczas dziwnie zmienia się wygląd pulpitu { ikony stają się wielkie, pulpit robi się jakiś rozmazany}. Podkreślam, że z mojego konta przeglądarka ta pracuje poprawnie i nie stwarza żadnych problemów.

Co mam w takiej sytuacji uczynić by i drugi użytkownik mógł poprawnie pracować za pomocą tej przeglądarki.