Mozilla....Firefox


(Kiepas) #1

W jakich dokładnie miejscach (folderach) instaluje się mozilla????


(Psychol8) #2

Przeglądarke w Program Files\Mozilla.org\Mozilla\ a profile w \WINDOWS\Dane aplikacji\Mozilla\

No a Firefox w folderach Program Files\Mozilla Firefox i w Windows\Dane aplikacji\Phoenix\


(system) #3

Chyba że to XP:

C:\Documents and Settings\nazwa usera\Dane aplikacji\Mozilla