Mozilla firefox

Jak usunąć historie w google.pl w tej przeglądqrce ?

narzedzia >opcje>prywatnosc i odchacz w formularzach

dzięki działa :slight_smile:

mozna tez nacisnac klawisz delete

możesz rozwinąć tę myśl ??