Mozilla firefox


(system) #1

Jak usunąć historie w google.pl w tej przeglądqrce ?


(Musg) #2

narzedzia >opcje>prywatnosc i odchacz w formularzach


(system) #3

dzięki działa :slight_smile:


(czasi) #4

mozna tez nacisnac klawisz delete


(Monczkin) #5

możesz rozwinąć tę myśl ??