Mozilla Się wyłącza


(Zebro) #1

Mozilla Firefox 4.0 (x86 pl) zgłasza błąd a włącza się na 10 sek (czasami się nie włącza ) nie ma żadnych dodatków

Przesyłałem zgłoszenie awarii do firmy Mozilla

Proszę o pomoc


(Jacob) #2

Po pierwsze: wyłącza a nie wyłancza - popraw ten błąd bo aż razi po oczach...

Instalowałeś jakieś dodatki? I jaki napis pojawia się w komunikacie błędu?

Podaj trochę więcej informacji, bo bez tego trudno będzie Ci pomóc...


(Zebro) #3

Tu są szczegóły na teat błędu

AdapterDeviceID: 5a62

AdapterVendorID: 1002

Add-ons: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:4.0

AvailableVirtualMemory: 1999028224

BuildID: 20110318052756

CrashTime: 1302381805

EMCheckCompatibility: true

FramePoisonBase: 00000000f0de0000

FramePoisonSize: 65536

InstallTime: 1302371495

Notes: AdapterVendorID: 1002, AdapterDeviceID: 5a62, AdapterDriverVersion: 6.14.10.6553

D3D10 Layers? D3D10 Layers-

D3D9 Layers? D3D9 Layers-


ProductName: Firefox

ReleaseChannel: release

SecondsSinceLastCrash: 530

StartupTime: 1302381774

SystemMemoryUsePercentage: 24

Theme: classic/1.0

Throttleable: 1

TotalVirtualMemory: 2147352576

URL: http://forum.dobreprogramy.pl/ucp.php?i=profile&mode=signature

Vendor: Mozilla

Version: 4.0

Winsock_LSP: My Privacy Tools - LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] : 2 : 1 : 

 My Privacy Tools - LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] : 2 : 2 : 

 MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : 

 MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 

 MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : 

 RSVP UDP Service Provider : 6 : 2 : 

 RSVP TCP Service Provider : 6 : 1 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{5D9D7B68-F130-4CEC-8495-88D9BAAED477}] SEQPACKET 5 : 2 : 5 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{5D9D7B68-F130-4CEC-8495-88D9BAAED477}] DATAGRAM 5 : 2 : 2 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{FC0DB616-3291-456D-A1F3-957C87850097}] SEQPACKET 4 : 2 : 5 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{FC0DB616-3291-456D-A1F3-957C87850097}] DATAGRAM 4 : 2 : 2 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{2B684860-7861-4F24-A299-E95C2A563042}] SEQPACKET 3 : 2 : 5 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{2B684860-7861-4F24-A299-E95C2A563042}] DATAGRAM 3 : 2 : 2 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{9B39972D-5045-4D2F-98C9-939EA35B738E}] SEQPACKET 0 : 2 : 5 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{9B39972D-5045-4D2F-98C9-939EA35B738E}] DATAGRAM 0 : 2 : 2 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{3890B050-ABB2-4BA7-9582-2A68C59827D6}] SEQPACKET 1 : 2 : 5 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{3890B050-ABB2-4BA7-9582-2A68C59827D6}] DATAGRAM 1 : 2 : 2 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{D23323DD-FBEF-4A23-BB31-854AD02C1C44}] SEQPACKET 2 : 2 : 5 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{D23323DD-FBEF-4A23-BB31-854AD02C1C44}] DATAGRAM 2 : 2 : 2 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{CF991F87-69AA-4064-AC1A-9FF0F3A2B8ED}] SEQPACKET 6 : 2 : 5 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{CF991F87-69AA-4064-AC1A-9FF0F3A2B8ED}] DATAGRAM 6 : 2 : 2 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C22BA784-CE25-4519-9FF1-6DF43FA0D6B6}] SEQPACKET 7 : 2 : 5 : 

 MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C22BA784-CE25-4519-9FF1-6DF43FA0D6B6}] DATAGRAM 7 : 2 : 2 : 

 My Privacy Tools - LSP : 2 : 0 : 


Zgłoszenie to zawiera ponadto informacje na temat stanu programu w momencie wystąpienia awarii.