Mozilla Thunderbird jak wysłać wiadomość html


(Mr240760) #1

mam wiadomość html


(deFco247) #2

W oknie tworzenia wiadomości: Opcje -> Wyślij wiadomość jako…


(Mr240760) #3

Wielkie dzięki :smiley: