Mozilla Thunderbird - kopia ustawień kont


(St Szer) #1

czolem

Mam pytanie czy program w/w posiada kopie konfiguracji kont

================================

tytuł zmieniono

monczkin


(Maney691) #2

Kopię takową możesz zrobić sam, tak jak tutaj.