Możliwa optymilizacja?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:41:02, on 2007-01-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

F:\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

F:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

F:\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {52D06F97-5511-43FA-8FDA-C481864FD26E} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {4C4E7CDB-5BFC-4D74-83E2-8AE659B7EDA2} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] F:\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ashampoo FireWall] "F:\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: SysInfoMyWork.lnk = F:\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - F:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - F:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - F:\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - F:\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

Czy usunąć ten fragment?

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: f:\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

Coś do poprawy?

Absolutnie nie usuwaj bo stracisz neta. To jest od firewalla i jest jak najbardziej ok :!:

Jeśli chcesz optymalizować to usuń zbędniki z autostartu :wink:

Przeczyść rejestr – użyj do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344.

Pozatym przejrzyj: Lista zbędników w autostarcie oraz Optymalizacja XP.

Wejdź: Start > uruchom > msconfig i w zakładce „Uruchamianie” odznacz, niepotrzebne według Ciebie, programy w autostarcie. :slight_smile: