Mozo nie uruchamia się, ImportError


(Marcineez) #1

Przy starcie mozo (edytor menu Gnome/Mate) dostaje taki oto błąd:

marcineez@linux:~$ mozo
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/mozo", line 22, in <module>
    from Mozo.MainWindow import MainWindow
ImportError: No module named Mozo.MainWindow