Mpc hc konfiguracja dla polskich napisów

Czy to jest dobrze, aby w mpc hc, pojawiały się polskie napisy? w polskich filmach.

*:pol|h,*:pol|!f,*:pol,*:*|d

Według tego https://1f0.de/

Czy możesz skonkretyzować o co konkretnie chodzi?

Oto, tu mozna wpisac, w jakiej koleniości mają się pojawiać napisy

Tu masz tłumaczenie z dokumentacji LAV Splitter („Readme”):

Dostępne są 4 różne tryby wyboru napisów.

 1. „Bez napisów” („No Subtitles”) – w którym domyślnie napisy będą wyłączone.
 2. „Tylko wymuszone napisy” („Only Forced Subtitles”) – w którym wybierane są tylko napisy oznaczone flagą „wymuszone” („Forced”). Oczywiście będą działać preferencje językowe.
 3. „Domyślne” („Default”) – tryb domyślny, w którym wybierane będą napisy pasujące do preferencji językowych użytkownika. Jeśli nie ma dopasowania lub nie skonfigurowano języków, żadne napisy nie zostaną aktywowane. Ponadto napisy oznaczone jako „domyślne” („default”) lub „wymuszone” („forced”) będą zawsze używane.
 4. „Zaawansowane” („Advanced”) – tryb zaawansowany umożliwia tworzenie własnych kombinacji reguł przy użyciu specjalnej składni. Umożliwia także wybór napisów na podstawie języka pliku audio.
  Podstawowa składnia jest prosta, zawsze wymaga pary języka audio i języka napisów, oddzielonych dwukropkiem (AUDIO:NAPISY), na przykład: „eng:ger” (w tym przykładzie LAV Splitter wybrałby niemieckie napisy, jeśli znaleziono angielskie audio).
  Zamiast kodów językowych, w tym trybie można używać: „" i „off”:
  – "
  ” dla kodu języka, będzie pasował do wszystkiego (np „:eng" aktywuje angielskie napisy, niezależnie od od języka audio, możliwa jest również odwrotna sytuacja: "eng:” aktywuje wszystkie napisy, gdy dźwięk jest w języku angielskim – {tu nie chodzi o to, że wszystkie napisy będą wyświetlane równocześnie}).
  – „off” działa tylko dla wyboru języka napisów i nakazuje LAV Splitterowi wyłączenie napisów (np. „eng:off” oznacza, że jeśli audio jest w języku angielskim, to napisy zostaną wyłączone).
  Oprócz powyższej składni, do tokenu napisów można dołączyć następujące flagi oddzielone symbolem potoku („|”):
  – „d” dla domyślnych napisów;
  – „f” dla napisów wymuszonych („force”);
  – „h” dla niedosłyszących;
  – „n” dla normalnych strumieni (nie domyślnych, nie wymuszonych, nie dla niedosłyszących).
  Ponadto można wykonać operację sprawdzenia braku flag, poprzedzając je znakiem „!”.
  Zaawansowane reguły można połączyć w kompletną logikę wyboru napisów, po prostu dołączając je, oddzielając przecinkiem lub spacją. Reguły będą zawsze analizowane od lewej do prawej, przy czym pierwsze dopasowanie ma pierwszeństwo.
  Przykłady:
  :|f” – dla dowolnego języka audio, załaduj wszystkie napisy, które są oznaczone jako wymuszone.
  „eng:eng|f eng:ger|f eng:off *:eng :ger" – jeśli audio jest angielski, załaduj angielską lub niemiecką wymuszoną ścieżkę napisów, w przeciwnym razie wyłącz napisy. Jeśli audio nie jest angielski, załaduj angielskie lub niemieckie napisy.
  „jpn:ger|d!f” – w języku audio japońskim załaduj niemieckie napisy, które mają flagę default-flag, ale nie razem z flagą forced-flag. Jest to przydatne w przypadku plików, w których flagi domyślna i wymuszona są ustawione razem.
  "jpn:ger|d!f jpn:ger|!f jpn:ger ger:ger|f ger:eng|f ger:
  |f” – na japońskim audio, spróbuj załadować niemieckie pełne suby (domyślne, ale nie wymuszone), następnie niewymuszone, a na końcu dowolne niemieckie suby, jeśli nie ma niewymuszonych subów. Na niemieckim audio załaduj tylko wymuszone subskrypcje w następującej kolejności: Niemiecki, Angielski, dowolny.

Czyli dobrze zrobiłem?

Nie wiem, jaki efekt chciałeś osiągnąć. Mogę to: *:pol|h,*:pol|!f,*:pol,*:*|d - rozpisać na kolejne warunki:

*:pol|h - dowolne audio → załaduj polskie napisy dla niesłyszących
*:pol|!f - dowolne audio → załaduj polskie napisy ale nie z flagą force
*:pol - dowolne audio → załaduj polskie napisy
*:*|d - dowolne audio → załaduj domyślne napisy

Mam polski film z netflixa, a tam są 2 ścieżki napisów, polish(forced) i polish(sdh), teraz wybiera 1 ścieżka, a chcę druga, tylko w polskich filmach.

Najprościej z menu kontekstowego (drugi klawisz myszy) wybrać ścieżkę napisów ręcznie:

@januszek Dobra, a jest tam napisane, ile można mieć tagów?

Nic takiego nie widzę. A dlaczego to ma znaczenie?

Ktoś mi napisał, że można tylko używać 3 tagi