MRU List przy kazdym skanowaniu Ad-adware

Zawsze jak skanuję komputer Ad-Adware to nawet jak to robię kilka razy pod rząd to mi wyskakuje MRU list z 9cioma obiektami.

Co to takiego?

Dodatkowo, parę dni temu komputer samoczynnie się zresetował i pytał w jakim trybie uruchomic komputer. Zrobiłam skan i Spybot wykrył jakiegoś śmiecia z “keygen” w nazwie o rozszerzeniu .exe

Od tego czasu juz się nie restartuje, ale moe coś jeszcze zostało.

HijackThis 1.99

P.S. Jak uruchomic Silent Runners? Klikam dwa razy na ściągnięty plik vbs i nic się nie dzieje.

Wyłacz na moment SpybotSD TeaTimer

usuń wpisy HJT a folder ręcznie

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink:

Wpis usunęłam folderu WebRebates 4 nie ma na dysku :?

Natomiast AVG znalazł mi właśnie tego WebRebates, craagle (nie wiem skąd nawet :/) I coś o końcówce .zlob

oraz przy dwukrotynym skanowaniu pod rząd TrackingCookie.Adocean

Daj nowe logi + log z Silenta

Silenta za nic nie mogę uruchomic. Klikam dwa razy na plik i nic się nie dzieje :confused:

HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:37:00, on 2007-03-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\TPSrv.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$MICROSOFTBCM\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

E:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

E:\Program Files\Zinio\ZinioDeliveryManager.exe

E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\SRVLOAD.EXE

c:\program files\panda software\panda internet security 2007\WebProxy.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

E:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

D:\Program Files\Webshots\webshots.scr

C:\WINDOWS\SYSTEM32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

E:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\psimreal.exe

D:\Program Files\Talisman 2\talisman.exe

D:\Program Files\Talisman 2\ltaskbar.exe

D:\Program Files\Talisman 2\plugins\lmenu.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32Info.exe

F:\Moje dokumenty\Windows+\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FlashGet\Jccatch.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [MsgCenterExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [LogonStudio] "E:\Program Files\WinCustomize\LogonStudio\logonstudio.exe" /RANDOM

O4 - HKLM\..\Run: [Vistadrv] F:\Moje dokumenty\Windows+\Talisman II\VISTA\Vistadrive\Vistadrive\vsdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] E:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] E:\Program Files\Zinio\ZinioDeliveryManager.exe /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Webshots.lnk = D:\Program Files\Webshots\Launcher.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = E:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/hamsterball/raptisoftgameloader.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1129054828807

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E84D536C-EE66-4332-BCCB-5528C8349933}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\ANIA\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\TPSrv.exe

Na czas wykonania czynności opisanych poniżej wyłącz SpybotSD TeaTimer.

Start => uruchom => wpisz cmd i kliknij OK => w konsoli, która się otworzy wpisz:

Użyj progrmu ATF Cleaner i przeczyść Current User Temp oraz All Users Temp.

Usuń wpisy HJT.

Poczytaj opis silenta - http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989

HijackThis:

Usuwałam

F2 - REG:system.ini: Shell=

ale ciągle się odnawia :confused:

SilentRunners:

Nie usuniesz wpisu jak masz włączony SpybotSD TeaTimer - wyłącz i usuń wpis HJT:

Użyj UnHookExec.inf - który odblokuje uruchamianie exe. Po ściągnięciu pliku UnHookExec.inf na dysk należy kliknąć na niego prawym i wybrać opcję Instaluj. Nic się nie pokaże bo to nie jest żadna instalacja.

Ale ja wyłączam tego TeaTimera i mimo tego nie mogę wywalic wpisu.

Spróbuj otworzyć Notatnik i wkleić w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Jeśli potem w hijacku będzie taki wpis:

To go usuń.

Wszystko oczywiście robisz przy wyłączonym TeaTimerze Spybota.

Jak wyłączyłeś jak jest wpis - O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

Dobra, jakoś się udało. Nowe logi:

HijackThis:

SilentRunners:

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580 + optymalizacja Autostartu

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools