MS Access 2003 - jakiej kwerendy użyć ??

Mam pliczek zrobiony w Excelu, zaimportowałem go do Accessa. Plik zawiera kody produktów i daty zmian na nich wprowadzanych, każdy kod powtarza się po kilka razy. Muszę wysortować kody tak, aby wyświetlona została tylko najmłodsza data dla danego kodu. Następnie pliczek musze wyeksportować jako raport w Excelu.

Np.

KOD A - 01.01.2005

KOD A - 21.01.2006

KOD A - 12.05.2007

aby wyświetliło tylko date ostatnią, tutaj KOD A - 12.05.2007.

PROSZĘ PILNIE O POMOC ! ! !

Witam,

select kod, max(data) from tablica group by kod