MS Excel - Nazwa graphu zaciągana z komórki

Witam

Czy jest możliwość aby nazwa wykresu była odpowiednio zaciągana z danej komórki?

Stworzyłem formuły by wykres generował się po podaniu numeru np. 1 z arkusza Measures i zaciąga mi wartości do wykresu w arkuszu Results

Chcę aby nazwa wykresu także była zaciągana z kolumny B.

W załączniku zdjęcia o czym mówię.2.jpg

1.jpg

Zrobiłem :wink: Zrobiłem by zaciągało w Results - B19 nazwę z Measures i ustawiłem jako stałą by zaciągało w Axis Title poprzez =B19

:slight_smile: Pozdrawiam

Można zamknąć temat