MS Office 2013 - jak zmienić język akapitu?


(kamil_w) #1

We wcześniejszych wersjach MS Office'a można było zaznaczyć tekst i wybrać jego język dla modułu sprawdzającego pisownię (np. klikając w przycisk słownika na pasku stanu). Jak to zrobić w najnowszej wersji pakietu biurowego od Microsoftu?

EDIT:

Dobra. Znalazłem rozwiązanie. Trzeba wejść do:

Menu Plik -> Opcje -> Język

i tu trzeba dodać drugi język używany w redagowanych tekstach.