MS Recovery Console- co to jest?


(Tomada0) #1

Przy uruchomieniu komputera pojawia mi się ekran wyboru systemu.

Do wyboru Windows Xp i Microsoft Recovery Console.

Pojawiło mi się to po reinstalacji windy. Można jakoś usunąć MS RC?


(Cosik Ktosik) #2

To jest konsola odzyskiwania. Jak chcesz to usunąć to podaj zawartość pliku boot.ini

Otwórz panel sterowania->system->zakładka zaawansowane->sekcja uruchamianie i odzyskiwanie->przycisk ustawienia->sekcja Domyślny system operacyjny->przycisk Edytuj.

Otworzy się notatnik z plikiem boot.ini

Podaj go i powiedz, który system wyrzucić.


(adam749) #3

PPM na mój komp > właściwości > zaawansowane > uruchamianie i odzyskiwanie > ustawienia > edytuj

Usuwasz linijke z Microsoft Recovery Console

To jest konsola odzyskiwania i możesz ją spokojnie wyrzucić.


(Tomada0) #4

[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

Chcę usunąć Microsoft Windows Recovery Console.

A właściwie co to jest?


(adam749) #5
[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

Skopiuj i zapisz to do tego pliku.

tu masz napisane co to jest.