[MS SQL 2008 R2] - Full-text search - Niedziałający Stemmer?


(kamil_w) #1
 1. Dodałem do MS SQL Server 2008 R2 obsługę języka polskiego dla Full-text Search

 2. Utworzyłem bazę danych o nazwie article_db (jako Collation podałem Polish_CI_AI

 3. Utworzyłem tabelę z na artykuły:

  USE article_db

  GO

  CREATE TABLE article_table (

  article_id INT NOT NULL IDENTITY,

  article_title NVARCHAR(150) NOT NULL,

  article_body TEXT NOT NULL,

  CONSTRAINT [PK_articles_table_article_id] PRIMARY KEY CLUSTERED (article_id ASC)

  )

  GO

 4. Dodałem katalog indeksacji

  CREATE FULLTEXT CATALOG article_fts_catalog

 5. Dodałem index wyszukiwania pełnotekstowego

  CREATE FULLTEXT INDEX ON article_table

  (article_title LANGUAGE 1045, article_body LANGUAGE 1045)

  KEY INDEX PK_articles_table_article_id

  ON article_fts_catalog

  WITH STOPLIST = SYSTEM

 6. Do bazy danych wprowadziłem kilka artykułów z pierwszej strony DobrychProgramów w celu testowym 7. Uruchomiłem wyszukiwanie:

  USE article_db;

  GO

  DECLARE @SearchWord varchar(50)

  SET @SearchWord ='malutki'

  SELECT article_title, article_body

  FROM dbo.article_table 
  
  WHERE FREETEXT(*, @SearchWord);

I teraz zauważyłem problem - gdy szukanym słowem jest "malutki" wyszukiwanie znajduje wynik, ale gdy słowo szukane zmienimy na "malutka", to lista wyników wyszukiwania jest pusta. Tak, jakby stemmer nie działał.

Proszę o pomoc, bo nie wiem, jak rozwiązać ten problem.