MS SQL Server brak połączenia na localhost


(Marcin86s) #1

Zainstalowałem M$ SQL Server na localhostcie, ale nie mogę się na niego połączyć za pomocą Server Managment Studio

s60uth.jpg

TITLE: Connect to Server

------------------------------


Cannot connect to localhost.


------------------------------

ADDITIONAL INFORMATION:


Login failed for user 'Marcin-Komputer\Marcin'. (Microsoft SQL Server, Error: 18456)


For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+ServerEvtSrc=MSSQLServerEvtID=18456LinkId=20476


------------------------------

BUTTONS:


OK

------------------------------

WTF?


(A8o2ge) #2

Mixed Authentication Mode wybierz.


(Ktrojanek) #3

Tak jak wyżej wspomniano.

Podpowiedź How-To:

http://www.hosting.com/support/windows-vps/mixedmode

W 2008, 2008R2 też tak jest, w 2012 o ile pamiętam też :slight_smile: