[MS Word 2003]Jak zmienić formatowanie spisu treści?


(rafales) #1

Siemka

Zrobiłem sobie spis treści:

I. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI BADAWCZEJ	3

1. WSTĘP	3

2. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA	4

2.1. Pojęcie przedsiębiorczości	4

2.2. Formy działalności gospodarczej na wsi polskiej – charakterystyka	7

2.3. Rola władz lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości	8

2.4. Rola przedsiębiorczości w rozwoju obszarów wiejskich	11

2.5. Bariery rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich	12

3. AGROTURYSTYKA JAKO FORMA ROZWOJU GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH	13

3.1. Rola i czynniki rozwoju turystyki wiejskiej	14

4. FUNDUSZE STRUKTURALNE A ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH	17

4.1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – charakterystyka i założenia	17

II. CEL I ZAKRES PRACY ORAZ MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE	20

1. CEL PRACY	20

2. ZAKRES PRACY	20

3. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE	21

III. METODYKA BADAŃ	21

1. METODYKA DOBORU OBIEKTÓW DO BADAŃ	21

1.1. Dobór gmin	21

1.2. Dobór przedsiębiorstw	22

2. METODYKA ZBIERANIA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH	22

2.1. Metoda ankietowa	22

2.2. Metoda statystyki powszechnej	23

3. METODYKA OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW	23

3.1. Metoda opisowa	23

3.2. Metoda porównawcza	24

4. TECHNIKA PREZENTACJI WYNIKÓW BADAŃ	24

4.1. Tabelaryczna	24

4.2. Graficzna	24

IV. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA REJONU BADAŃ	24

1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I DEMOGRAFIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I WYBRANYCH GMIN	24

2. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA WYBRANYCH GMIN NA TLE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO	29

V. WYNIKI BADAŃ	37

1. ANALIZA RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI PROWADZONYCH NA TERENIE WYBRANYCH GMIN WIEJSKICH.	37

2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI I BARIER ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW W BADANYCH GMINACH.	37

3. OCENA ROLI WŁADZ GMINNYCH NA PODSTAWIE STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW WE WSPIERANIU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.	37

VI. PODSUMOWANIA I WNIOSKI	37

VII. LITERATURA	37

Ale nie mam pojęcia jak go formatować, tzn jak zrobić, żeby nie było np drukowanych liter w tym spisie. Pomoże ktoś?


(goomish) #2
  1. Miałeś pewnie na myśli wielkich liter? :wink:

  2. O ile się nie mylę, to w spisie treści litery mają taką samą wielkość jak w odpowiadających poszczególnym rekordom nagłówkach. Sprawdź jak masz napisane tytuły rozdziałów.

  3. Jeśli jednak się mylę, to sprawdź właściwości stylu. 'Spis treści 1', Spis treści 2' etc. Być może jest tam gdzieś zaznaczona opcja formatowania czcionki 'wszystkie kapitaliki/wersaliki'.


(rafales) #3

No tak, wersaliki były pozaznaczane, ale jak próbuję to pozmieniać to wszystko się rozjeżdża. A wszystkie rekordy i tak są pisane bez wersalików