Ms word 2010 - numerowanie list

(sacc) #1

Czy jest jakiś sposób wymuszenia na MSO - WORD’2010 aby:

  1. Nie włączał numerowania prostego pomimo tego, że dla określonej partii tekstu została zdefiniowana określona nowa lista wielopoziomowa?
  2. Kontynuował numerację zgodnie z w/w listą a nie dla każdego nowego akapitu rozpoczynał numerowanie od “1” - bez opcji zmiany?
  3. czysta abstrakcja - przywrócić funkcjonalność numerowania i jego kreowania z WORD’2003…?