MS Word, problem z odpowiednią konfiguracją odwołań do bibliografii

W pisanej pracy dyplomowej mam zrobić odwołania do źródeł (książek, artykułów), na których oparłem pisaną treść, w formie: [1], [2], [1, 2, 45] na końcu zdania/akapitu. Bibliografia ma nie zawierać numerów stron. W pracy często się odwołuje się do tych samych pozycji.

 

I tu zaczynają się schody: chcąc użyć wordowskiej funkcji ‘wstaw bibliografie’ albo ‘zarządzaj źródłami’, Word prosi się o cytaty, których w pracy nie mam i nie zamierzasz tworzyć. Zacząłem więc tworzyć odwołania w formie przypisów końcowych oraz korzystać z  funkcji odsyłacza jeśli odwołuje się znów do tego samego źródła. Wszystko pięknie, ale nie mogę teraz z automatu posortować alfabetycznie przypisów na końcu ani podzielić ich na: książki i artykuły, strony internetowe.

 

Czy da się w jakiś sposób spełnić w/w oczekiwania za pomocą funkcji bibliografia? Kombinowałem ale nie mogłem znaleźć opcji w tej funkcji żeby owa bibliografia  pracowała:

  • bez cytatów
  • mogła odwoływać się wielokrotnie do tych samych źródeł
  • wstawiała w tekście odwołania w formie: [1], [2] itd…

 

Wierzyć mi się nie chcę, że Word 2013 nie ma takich funkcji…

 

Będę wdzięczny za pomoc 

 

Rafał